Срокът за концесиите няма да е по-дълъг от 35 години

Политика

15-11-2017, 18:20

Снимка:

bulgariautre

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Стремихме се да уважим всички искания, каза Данаил Кирилов

Парламентът прие на второ четене срокът на концесиите да не е по-дълъг от 35 години. В закона беше записано, че всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години за концесия за строителство и за концесия за услуги и по-дълъг от 25 години за концесия за ползване, освен ако със специален закон е предвиден друг срок.

Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор. В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер ще се посочва максимален срок на концесията. В обявлението ще се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане.

Депутатите записаха още, че конкретният срок на концесия за строителство и на концесия за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал.

"Стремихме се да уважим всички искания, изявления, да преодолеем всички опасения", коментира по отношение на срока председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, цитиран от БТА.