Започна заключителният етап от конференцията на ООН за климата в Бон

От българска страна във форума участва зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова

В Бон продължава т.нар. висок сегмент на 23-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. От българска страна във форума участва зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и експерти от МОСВ, съобщиха от министерството.
Конференцията започна на експертно равнище на  6 ноември. От 15 до 17 ноември форумът продължава на ниво държавни глави, правителствени ръководители, министри, зам.-министри и други високопоставени лица.
След като експертите финализираха ключовите въпроси, в заключителния етап на срещата се търсят политически компромиси за решаване на конфликтните аспекти. Приоритетите са постигане на напредък при прилагане на Парижкото споразумение и управление на рисковете, свързани с климатичните промени и повишаване на устойчивостта. Централна тема е финансирането и засилването на действията по климата в глобален мащаб.
Форумът в Бон обединява работата на различни нива по три международни договорености по климата - конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), сесия на страните по Протокола от Киото и по Парижкото споразумение. България е страна по конвенцията от 1995 г., по Протокола от Киото - от 2005 г.
Страната ни ратифицира Споразумението от Париж. Законът за ратификация бе обнародван на 1 ноември 2016 г. и влезе в сила на 4 ноември 2016 г. Парижкото споразумение ще се изпълнява от 2021 г. Страната ни не е представила индивидуална цел по Парижкото споразумение, тъй като ЕС е заявил обща цел на 28-те държави членки - да намали емисиите на парникови газове на съюза с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.