Търсят жени за бране на ягоди в Испания

Може да кандидатствате в бюрото по труда по местоживеене

Търсят се 800 жени между 25 и 40 години за работа в Испания, с опит в селското стопанство и способни да издържат физически на начина на бране на ягодите, както и на високите температури през пролетта в парниците. Познания по испански език ще се ценят, но не са задължителни. Брутна заплата - 40,39 евро/ден. След удържане на частта от вноски за ДОД от работника – нето 38,92 евро/ден. На края на месеца се удържа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за всеки изработен ден.
Настаняването е  безплатно и се предоставя от работодателя. Храната е за сметка на работника.

Пътни разходи до страната: Заминаването се заплаща от работника; завръщането в България е за сметка на работодателя. Начална дата за започване е 1 февруари 2018 година.

Може да кандидатствате в бюрото по труда по местоживеене - по настоящ или временен адрес. За ДБТ Стара Загора посетете стая 106 или 111. Предвижда се интервютата за подбор да се проведат в началото на м. януари 2018 г. Крайна дата за кандидатстване: 05.1.2018 г.