Ген. Константин Попов се срещна с коменданта на Колежа на НАТО

Там се подготвят офицери на оперативно стратегическо ниво за ръководни длъжности в НАТО и щабовете по отбраната на страните – членки

Председателят на парламентарната Комисия по отбрана и народен представител от ГЕРБ-Пловдив област ген. Константин Попов се срещна с коменданта на Колежа на НАТО по отбрана ген.-лейтенант Кристин Уайткрос. В Колежа на НАТО по отбрана в Рим се подготвят офицери на оперативно стратегическо ниво за ръководни длъжности в НАТО и щабовете по отбраната на страните – членки.

“За мен е удоволствие да Ви посрещна не само като комендант на Колежа на НАТО, а и като генерал от Кралските канадски военновъздушни сили". С тези думи ген. Попов започна срещата, а впоследствие запозна коменданта с дейността и основните приоритети на Комисията по отбрана. “Основната задача на Комисията е да участва във формирането и съдейства за провеждането на отбранителната политика на Република България. А основните приоритети са свързани със законодателната дейност по усъвършенстване на доктриналната база на Въоръжените сили и подобряване на финансовата осигуреност на отбраната. Переспективата е достигането на 2% от БВП до 2024 г.", уточни депутатът.

Ген.-лейтенант Кристин Уайткрос беше запозната и с бюджетната рамка за 2018 г., както и с отделените от правителството 397 млн. лв. за стартиране на модернизационните проекти на БА.

От своя страна комендантът на Колежа запозна ген. Попов с дейността и подготовката на курсистите за заемане на длъжности на стратегическо ниво в структури на НАТО и националните щабове. Комендант Уайткрос изрази надежда, че повече български офицери ще преминат обучение в Колежа и сподели своята подкрепа за дейностите, които предстоят на България по посока на модернизация на армията и увеличаване на средствата за нея.