Две каруци и моторен трион задържаха горските стражари към СИДП

2,5 куб. м дърва за огрев са конфискувани и на територията на ДГС „Генерал Тошево”

Общо 20 акта и 6 констативни протокола са съставени през изминалата седмица от горските стражари към Североизточно държавно предприятие. Независимо от празничните дни, служителите на горските и ловни стопанства към СИДП продължиха системните си проверки. В резултат от активната контролна дейност са задържани общо 6 куб. м незаконно добити дърва за огрев, две каруци, моторен трион.
През последната седмица на 2017 г. са извършени 400 проверки, които са обхванали 54 обекта за добив на дървесина, 56 превозни средства, 259 ловци и 31 други физически лица.
За незаконната сеч на 1 куб. м дървесина служителите на ДГС „Варна” са съставили 4 акта и 2 констативни протокола. Задържана е каруца.
При обход на територията на ДЛС „Шерба” е установен нерегламентиран добив на 1 куб. м дърва за огрев. Съставени са два акта и е конфискуван инструмент за дърводобив.
2,5 куб. м незаконно добити дърва за огрев, каруца и моторен трион са задържани при проверките в обхвата на ДГС „Търговище”. За установените нарушения горските стражари са съставили 6 акта и 3 констативни протокола.
2,5 куб. м дърва за огрев са конфискувани и на територията на ДГС „Генерал Тошево”, където са съставени 4 акта по Закона за горите.
По два акта отчитат за изминалата седмица горските стражари към ДЛС „Балчик” и ДГС „Омуртаг”, един констативен протокол е съставен от служителите на ДГС „Смядово”.
През последния месец на изминалата година служителите на горските и ловни стопанства на територията на четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен са извършили 2865 проверки. 528 от тях са на обекти за добив на дървесина, 753 – на превозни средства, 1377 – на ловци, а 207 – на други физически лица. През декември са съставени общо 19 констативни протокола и 82 акта, от които един е свързан с нарушения при лов, а останалите са по Закона за горите, сочат още данните на СИДП.