В Добричката община ще се усвояват средства по седем европейски проекта

С ресурс от 472 000 лева

В Добричката община през новата година ще бъдат инвестирани средства по седем европейски проекта, съобщават от кметската управа. Повечето от инициативите са в подкрепа на децата и на хора с увреждания като финансирането е осигурено по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж".
Детската академия за толерантност, която ползва ресурс от 472 000 лева, ще продължи да насърчава децата от етническите малцинства да учат българската реч и да показват умения във Фестивал на талантите.
В рамките на проекта "Равен шанс за всички деца" общината и през новата година ще предоставя пакет от здравни, социални, образователни и други услуги на деца и техните родители от уязвими групи. Новоизграденият общностен център в село Стефаново ще разшири своята дейност при ранната интервенция на уврежданията, посочват от общината.
Новосъздаденият център за почасово предоставяне на услуги в Добричката община ще помага на 100 потребители - пациенти с увреждания и хора над 65-годишна възраст, които не могат да се обслужват сами вкъщи. Проектът ползва ресурс от близо 500 000 лева, пише БТА.