Т. Петкова: Постигането на консенсус в енергийната политика е водеща задача за нас

С реализацията на проекта за европейски хъб Балкан ще се развие газовия пазар в региона

Постигането на баланс между позициите на държавите членки от една страна и Европейския парламент от друга ще бъде сериозно предизвикателство пред първото българско председателство на Съвета на ЕС. Въпреки това бих искала да ви уверя, че ще положим всички усилия за запазване темпа на дискусиите и постигане на максимално възможния реалистичен напредък в преговорния процес с ЕП. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред депутатите от комисията "Индустрия, изследвания и енергетика“ на Европейския парламент в Брюксел, предаде пресслужбата на Министерството на енергетиката.

В рамките на изслушването енергийният министър подчерта, че по време на дискусиите българското председателство ще бъде водено от желанието за постигане на компромисни и консенсусни решения в интерес на всички европейски граждани. В този смисъл диалогът с Европейския парламент е от ключово значение за постигането на работещи решения в европейската политика, в това число и в енергийната, смята министър Петкова.

По нейните думи основната дейност на председателството в енергийната област ще бъде съсредоточена върху постигането на напредък по досиетата от амбициозния пакет "Чиста енергия за всички европейци”.

"В преговорите по енергийни теми ще се ръководим от целта за постигане на устойчива, достъпна, нисковъглеродна енергетика в интерес на европейските граждани", подчерта енергийният министър.

По отношение на Регламента за управление на енергийния пазар, Директивата за ВЕИ и Директивата за енергийната ефективност, имаме готовност да стартираме триалози с ЕП още през следващия месец, подчерта министър Петкова. По нейните думи председателството ще работи за постигане на максимален напредък и успешно приключване на преговорите по този първи подпакет. Във връзка с Газовата директива, Българското председателство си поставя за цел да консолидира позициите на държавите членки до възможно най-голяма степен, с оглед постигането на общо становище на Съвета.

Пред депутатите от Европейския парламент министър Петкова подчерта също, че диверсификацията на източниците и маршрутите, както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар са основен приоритет и кауза за нас. По нейните думи, този приоритет е постоянен и ще се запази и след края на периода на Българското председателство. Страната ни ще работи активно за развитие на потенциала за регионално сътрудничество чрез изграждането на липсващата инфраструктура, с цел гарантиране сигурността на енергийните доставки. За енергийната сигурност в Югоизточна Европа ще спомогне изграждането на европейския газоразпределителен център "Балкан“. Този проект е европейски, с неговата реализация ще се гарантира развитието на газовия пазар в целия регион, подчерта Петкова. По думите й председателството ще работи ангажирано и активно за завършване на междусистемната свързаност в региона на Западните Балкани, изцяло в синхрон с приоритетите на нашето председателство и на Европейския енергиен съюз.

Изложението на министър Петкова пред комисията ITRE предизвика широк интерес сред европейските депутати и бе последвано от редица въпроси – по отношение на целите за енергийна ефективност, управлението на енергийния съюз, газовата директива, отчитането на спецификите на всяка държава при преговорите, очакванията за това кога могат да започнат преговорите с Европейския парламент и други.