Подкрепиха искане до президента за опрощаване на задължения на "ВиК"

На днешното заседание на Общинския съвет на Добрич

Общинският съвет в Добрич подкрепи искане до президента от "ВиК" АД за опрощаване на публични държавни вземания за над 7 101 000 лева. Държавното дружество е длъжник на "Басейнова дирекция - "Черноморски район" във Варна и "Дунавски район" в Плевен, на Комисията за енергийно и водно регулиране, на Агенцията за държавна финансова инспекция, на Регионалната дирекция по околната среда и водите, съобщава БТА. Мотивът за искането, което вече е депозирано в Комисията по опрощаванията към администрацията на президента, е тежкото финансово състояние на дружеството и невъзможността да се намери изход от кризата.
Общо задълженията на "ВиК" достигат 32 000 000 лева, като сред взискателите са "Енерго Про" и доставчици,посочи управителят на дружеството Тодор Гикински.
Почти всички разрешителни за водоползване, таксите за които не са платени,са с изтекъл срок, добави доскорошният управител на "ВиК" Петър Калчев. Затова, по думите му,има опасност водният сектор в Добрич да не бъде въведен в експлоатация след обновяването му по европейски проект.