Л. Павлова: Кохезионната политика да се запази, но опростена и по-ефективна

Министърът взе участие в дискусията „Бъдещето на политиката на сближаване след 2020“

България ще се стреми към честен и открит политически дебат за бъдещето на кохезионната политика и ще настоява тя да запази важната си роля в бюджета на Европейския съюз след 2020 година. Трябва да се вземе предвид нарастващата нужда от опростяване и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, основаващ се на „изпълнение и постигане на резултати“, вместо само на „съответствие и контрол“, както и да се отчитат националните и регионалните нужди и особености. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова по време на дискусията „Бъдещето на политиката на сближаване след 2020“, която се проведе по време на днешното извънредно заседание на Комисията по регионална политика на Европейския парламент.

Министър Павлова представи позицията на страната по този приоритет по покана на председателя на комисията г-жа Искра Михайлова. По време на обсъждането бяха изказани много мнения в подкрепа на запазването и реформирането на кохезионната политика.

„Възможно е да се постигне повече с по-малко, стига да се използват подходящите механизми за тяхното прилагане. Необходима е реформа, насочена към опростяване на правилата и подхода, както и да се запази инвестиционният характер на преразпределението на европейския ресурс“, каза още министър Лиляна Павлова. „Политиката на сближаване осигурява реална добавена стойност за гражданите на ЕС и е най-важният политически инструмент на ЕС за сближаване и инвестиционно средство за растеж и работни места“, допълни тя.

Министър Лиляна Павлова заяви твърдото намерение на Българското председателство да придвижи обсъждането на политиката на сближаване след 2020 г. и посочи, че на тази цел са посветени няколко заседания, сред които Съвет по общи въпроси относно политиката за сближаване на 12 април и конференция на високо равнище за политиката на сближаване и устойчиви региони след 2020 на 8 юни, както и ориентационни дебати на равнище експерти в Съвета. Резултатът от тези разисквания да бъде отразен в доклад на председателството до Съвета.