• Варна
  12°
  ясно небе
  Влажност: 71%
  Заплатите “скочили” с над 10% за година
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  През четвъртото тримесечие на 2017 г. средното увеличение е 10.6% спрямо същия период 2016


  Средната брутна месечна работна заплата в България за октомври 2017 г. е била 1 084 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 123 лева, съобщават днес от Националния статистически институт. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5.6%. Нарастването на месечните възнаграждения спрямо същия период на 2016-а е 10,6%.

  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19.2%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.7%, и „Други дейности“ – с 6.2%.

  През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния – с 10.8%.

  През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Образование“ – с 18.5%, „Други дейности“ – с 14.5%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.4%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са:
  – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 448 лева
  – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 808 лева –
  „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 783 лева.
  Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
  – „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева
  – „Други дейности“ – 789 лева –
  „Строителство“ – 847 лева.

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 34.0 хил., или с 1.5%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

  Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 12.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.0%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 5.1%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 1.9%.

  В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.2 и 17.3%.

  В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5.4 хил., или с 0.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.2 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.2 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 2.9 хиляди. И в процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.1%, докато най-голямо намаление е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 2.8%.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg