Въвеждат индивидуалната квота за калкан

Промяната е в отговор на настояванията на бранша за промяна в схемата, по която да става разпределянето

Индивидуалната квота за улов на калкан вече е факт. Промяната в наредбата се въвежда със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) доц. д-р Галин Николов. Това съобщи за в. „Черно море” д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на браншовото сдружение „БГ ФИШ”. Промяната е в отговор на настояванията на бранша за промяна в схемата, по която да става разпределянето на квотата за калкан.

Припомняме, че болна тема за българските рибари е начинът за нейното определяне, който ощетява едни за сметка на други (виж „Разпределят квотата за калкан по стара лъжлива схема” от 21 януари във в. „Черно море”). 

 В резултат на променената заповед на ИАРА се даде възможност на редица онеправдани собственици на риболовни съдове от сдружението отново да ловят калкан. Досега корабите, които не са спазили срока да подадат статистически формуляр за улови през предходната година, отпадаха за цяла година от риболов на калкан. Законът за рибарство и аквакултури (ЗРА) постановява само административно наказание и глоба, ако въобще не си подал декларация, а досега прилаганата процедура, разписвана в  заповедите на ИАРА, бе да се отнема правото на риболов въобще. И така много кораби губеха средства, а някои от собствениците им фалираха, продадоха или унищожиха своите риболовни съдове, които им дават поминък, коментира д-р Господинов.

 

Сега в списъците на браншовата асоциация на получилите квота за улов на калкан вече фигурират кораби от всички региони на Черно море. Наши членове получиха дял и от свободните квоти за улов на калкан, тъй като техните исторически данни не бяха присъдени на асоциацията. Това е парадокс в прилаганата години наред разпоредба, закрепостяваща риболовците да не могат да се местят свободно заедно със своята квота. Нещо повече, заповедта пречи за свободното сдружаване и не гарантира прозрачност и обратна проследяемост на добиваната и присвоявана години наред от някои кораби и сдружения квота за калкан. С новата заповед на ИАРА успяхме да помогнем на част от корабите да получат квота, да не гледат с празни ръце отстрани и да избегнат услугите на съдебната инстанция, подчерта браншовикът.

 Квотата за калкан, която тази година е увеличена с 32% (43,3 т), благодарение активната намеса на създадения не много отдавна Консултативен съвет за Черно море, се разпределя между 116 риболовни кораба. Немалка част от тях са от Северното Черноморие. Занапред ще работим да отпадне и ограничението за квотата на отделните рибарски сдружения, допълни д-р Господинов.

Източник: chernomore.bg