Само 10 от 163 партии са се отчели пред Сметната палата

Политика

15-03-2018, 15:30

Снимка:

facebook

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Сметната палата: Констатирани са 275 несъотвествия при проверени политици

Крайният срок за подаване на отчетите изтича след две седмици

Две седмици преди крайния срок само 10 партии са подали отчетите си пред Сметната палата. Общо 163 регистрирани партии са задължени да се отчитат пред палатата. Те не са прекратили дейност с решение на съда.

До 16 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2017 г. и списъците на дарителите им, както и партиите, които не са подали отчети в срок и които са получили държавна субсидия през предходната година.

Палатата посочи, че последиците от непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са налагане на имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв., както и загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;

Освен това Софийският градски съд може да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.