Кандидат-студентски изпити по биология и география в СУ

Животът

15-04-2018, 11:55

Снимка:

СУ

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Кандидат- студентският изпит по биология започна в 9.00

Изпитите по биология и по география за кандидат-студенти от първата изпитна сесия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състоят днес, съобщи пресслужбата на университета.

Кандидатстудентският изпит по биология започна в 9.00 часа и се основава на държавните образователни изисквания на учебната програма по биология, одобрена от Министерството на образованието и науката за осми, девети и десети клас. При подготовката за изпитната програма трябва да се използват учебниците, одобрени от МОН, които са препоръчани в програмата от Справочника за кандидат-студенти за 2018/2019 учебна година и са посочени като литература.

Изпитът е писмен, анонимен, в две части и с обща продължителност от четири астрономически часа.

Първата част е от 30 тестови задачи, включващи материал от осми, девети и десети клас. Задачите са със структуриран отговор - множествен избор с четири възможни /неправилни, но правдоподобни отговори/ и един-единствен верен отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения.

Втората част от изпита е за развиване на тема от учебния материал от девети и десети клас. Тематичната част трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по биология. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид критериите за вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; за начина на интерпретиране на учебното съдържание и възможностите за анализиране и съпоставяне на съществени факти; за изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; за владеене и правилна употреба на биологичните термини, и за обща биологична и езикова култура на кандидата.

Кандидатстудентският изпит по география е от 14.00 часа и е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика, предава БНТ. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за девети клас, а останалите 60 - от учебния материал за десети клас. Изпитът продължава три часа.

Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г.

Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка, а не на самия тест, чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви /А, Б, В, Г/ за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор. При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидат-студентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100.

Правилните отговори ще се публикуват в страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита.