• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  На 1000 мъже във Варненско се падат по 1050 жени
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  EC29276D-B348-49D2-BB78-CC1490EFB04F

  Област Варна трета в страната по население

  Към 31 декември 2017 г. населението на област Варна е 472 120 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 325 хил. души) и Пловдив (670 хил. души), и преди област Бургас (412 хил. души). В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 534 души, или с 0.1%.

  Мъжете са 230 301 (48.8%), а жените – 241 819 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

  Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 87 632, или 18.6% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.2 процентни пункта.

  Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.5%, а на мъжете – 15.5%.

  Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по ниската средна продължителност на живота при тях.

  Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 71 501, или 15.1% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

  Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост1 в област Варна е 50.8%. За сравнение, през 2005 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 49.9%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 48.5%, отколкото в селата – 64.4%.

  Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2017 г. достига 42.0 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.6 години, а в селата – 44.3 години.

  Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

  Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2017 г. е 293 018 души, или 62.1% от населението в областта, като мъжете са 153 025 души, а жените – 139 993 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1 773 души, или с 0.6% спрямо предходната година.

  Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 103 507 души, или 21.9%, а под трудоспособна възраст – 75 595 души, или 16.0% от населението на областта.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg