Косово проучва опита на София в областта на социалните услуги за деца

Столичната община разкри 63 услуги, делегирани от държавата дейности в подкрепа на деца и семейства

Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с делегация от Косово, предаде общината. На срещата присъстваха експерти, местни власти и неправителствени организации от Косово. Целта на посещението е да се проучат добри практики в областта на социалните услуги и сътрудничество с местните власти в контекста на "Община – приятел на детето". В срещата участва и заместник-кметът по социални дейности Албена Атанасова.

Кметът на София Йорданка Фандъкова запозна експертите с реализирани от Столична община проекти като изграждане на 13 центъра от семеен тип и закриването на домовете от стар тип, както и с услугите, които Столична община развива за децата.

Столичната община разкри 63 услуги, делегирани от държавата дейности в подкрепа на деца и семейства. В 19 от тях се предлагат услуги само за деца с увреждания и техните семейства. Това са Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове от семеен тип. Работи се по проекти за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и семейства, както и за ранното детско развитие.