Деца научиха повече за изкуството на „красивото писане”

В един урок в Нощта на музеите

Голям интерес сред децата предизвика снощи в рамките на Нощта на музеите училището по калиграфия. В увлекателния разказ на уредника от отдел „Възраждане” Надежда Иванова деца и възрастни научиха повече за изкуството „на красивото писане". Посетителите научиха повече за глаголицата, кирилицата, за ръкописи от Възраждането и преписи на богослужебни книги, които се съхраняват в музея.

Училището по калиграфия е забавна образователна програма и през него вече са преминали близо 60 класове - от подготвителните групи в детските градини до гимназиите в Добрич. То е  част от програмата и за отбелязване на 65-ата годишнина от създаването на Регионалния исторически музей в Добрич.