• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Нова магистърска програма в ТУ – Варна от учебната 2018/2019г.
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

   

  „Проектиране на морски уредби и системи” е най-новата специалност в образователно-квалификационна степен „магистър“ в Корабостроителния факултет на ТУ – Варна. Приемът за учебната 2018/2019г. стартира и първите студенти от първия випуск вече са записани.
  Специалността е в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ със срок на обучение 2 години в редовна или задочна форма. Курсът  приключва със защита на дипломна работа за придобиване на степен „магистър – инженер“. Целта на магистърската програма е да подготвя висококвалифицирани кадри в областта на проектирането на корабните силови уредби, машини и механизми. Студентите ще задълбочат своята фундаментална и професионална компетентност за изследователска, приложна и проектантската дейност в областта на морските науки, корабостроенето, кораборемонта, проектирането и моделирането на морски системи и уредби.

   „Основен акцент в курса на обучение в новата магистърска програма е формирането на професионални знания, умения и навици за самостоятелна проектантска дейност.“ – споделя доц. д-р инж. Ирина Костова ръководител катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми“ – „Амбицияте ни като обучаваща катедра е да развием мотивацията и нагласите на студентите за участие в национални, международни и регионални колективи в областта на морските наукиМного важна задача, който ще решим с тази програма, е инженерите – бъдещи проектанти, да придобият реален опит при реализиране на технически задания и работно проектиране на съвременни морски машини, системи и уредби, каквито са потребностите на бизнеса, и след това веднага да могат да се включат в практиката. Освен това, предвидено е да запознаем магистрите с основите на планирането и организирането на научни изследвания в тяхната област, т.е. да стимулираме у тях модерно мислене, което да обвърже в едно практическа дейност и развитие на иновации в тяхната област.“
  По време на своето обучение бъдещите магистър – инженери ще развиват умения за вземане на оптимални и адекватни решения, свързани с проектирането и техническата реализация на проекти в областта на корабните силови, уредби, машини и механизми и с опазване на околната среда, ще се учат да правят оценка на риска и управление на проекти в областта на корабните машини, системи и уредби. Всичко това ще бъде постигнато чрез самостоятелно решаване на много практически задачи, свързани с прилагане на иновативни модели в корабоплаването, корабостроенето и кораборемонта.
  Инженерите, придобили магистърска степен по специалност Проектиране на морски уредби и системи“, могат успешно да се реализират в институти, центрове и проектантски фирми за научноизследователска дейност и трансфер на знания в корабоплаването, корабостроенето и кораборемонта, в класификационни организации, в застрахователни компании и органи на световната морска организация, в национални и международни структури от морския бизнес, които внедряват иновативни практики и опит.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg