В Балчик се проведе среща с представители на общини от трансграничния регион

В дискусиите участва Красимир Николов - зам.-областен управител на област Добрич

В Балчик приключи тридневен семинар на тема "Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности". Форумът е в рамките на проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, изпълняван от общините Балчик и Наводари, Румъния.
По време на тридневната среща представители на града-домакин, на общините Каварна и Шабла, неправителствени организации и сдружения от Констанца, Наводари, Мангалия и Ефория споделиха опит и добри практики и инструменти в управлението и сътрудничеството.
В дискусиите участва Красимир Николов - зам.-областен управител на област Добрич, който обобщи ползите от срещата:
"Прекият контакт между представителите на отделните общини е възможност за бъдещо партниране и съвместни действия, така че още по-добре да бъдат стимулирани малките общини от двете области, да развиват своите идеи в името на по-доброто бъдеще на региона."

Координаторът на проекта Божанка Добрева обърна внимание, че всяка община има своите приоритети, но задача на участниците във форума е в проектите за развитие да се мисли в рамките на шестте общини от трансграничния регион и добави:

"Една от основните дейности в рамките на проекта е разработването на съвместна стратегия за териториално развитие на Черноморските общности. Целта на тази стратегия е да бъде едно полезно допълнение към местните документи за стратегическо планиране и развитие. Целта е тя да идентифицира тези сфери, в които можем да се кооперираме и използвайки модела на добрите европейски практики за съвместно териториално развитие, нашият район да стане по-привлекателен за инвестиции и по-добро вясто за живеене."
На този етап на проекта са сключени всички договори и публични събития. Вече месец в община Балчик работи софтуер за нуждите на дирекция "Местни данъци и такси". Предстои да бъде закупена офис техника, заложена в проекта.
Домакин на следващите два семинара ще бъде румънската община Наводари.