Увеличават се местата за настаняване в Добричка област

Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 2 477.6 хил. лв.,

През април 2018 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от ТСБ в Добрич. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата - 8.2 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства със 17.2%, а стаите и леглата в тях намаляват съответно с 1.4 и 2.4%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 43.4 хил., или с 4.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2018 г. се увеличават с 22.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 17.5 хиляди. От всички пренощували лица 40.2% са българи, като по-голямата част от тях ( 55.2%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 10.4 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (74.4%), Руската федерация (4.1%), Финландия (2.8%) и Германия (2.7%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. намалява с 6.7 процентни пункта в сравнение със същия период на 2017 г., като достига 17.8%.

Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 2 477.6 хил. лв., като приходите от български граждани  са 32.2%, а от чужди граждани - 67.8%.