Пет български града създават уникален Център за върхови постижения

Мисия Бургас

21-07-2018, 10:43

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Бургаските математици с шампионска купа от Хонг Конг

Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната

В Бургас се проведе откриваща пресконференция по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01). 
Основната цел на проекта е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
Партньори по проекта са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет - София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.
Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитието на областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото. Проектът УНИТе ще се реализира в периода 2018-2023 година.