В археологическия парк "Дуранкулак" ще бъдат изградени обекти в улеснение на туристите

В рамките на проекта ще бъде укрепена и средновековна стена

В археологическия парк "Дуранкулак" ще бъдат изградени обекти в улеснение на туристите. Дейностите са част от съвместен проект с румънската община Черна вода за създаване на общ туристически продукт "Хаманджия - първа цивилизация на Стара Европа", съобщават от община Шабла за подписания договор по програмата за трансгранично сътрудничество "Interregt V-A Румъния-България 2014-2020". Проектът получава финансиране от над 1 494 000 евро.
В археологическия парк след десетилетия разкопки е открита най-старата каменна архитектура в континентална Европа. Артефактите в селището на Големия остров в Дуранкулашкото езеро свидетелстват за т.нар. култура Хаманджия на уседналите земеделски племена от късната новокаменна епоха. Големият остров е обитаван повече от шест хилядолетия и според археолозите осветлява праисторията на Югоизточна Европа.
На храма на Кибела, открит в източния край на неолитното селище, ще бъде направено ново покритие, посочват от община Шабла, която е водещ партньор в проекта и ще разполага с над 830 000 евро от общия финансов ресурс. Предвижда се пешеходната алея на острова да бъде разширена и да бъдат изградени три площадки за наблюдение на околността. В рамките на проекта ще бъде укрепена и средновековна стена. Посетителският център за туристите ще бъде разширен, ще бъде изграден билетен център, обектът ще разполага с по-голям паркинг.