СО обяви кандидатстване за парична награда за учители с успешни ученици

Мисия София

27-08-2018, 17:02

Снимка:

pixabay

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Учителите, красилирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри могат да кандидатстват

Столична община обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година.

С Решение №522/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет бяха актуализирани Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети /зонален/ етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученическите игри /приложение/.

Категории:
Първо – Шесто място на Градско първенство по вид спорт– 100 лева
Първо - Трето място на Републиканско първенство по вид спорт – 120 лева
За учители, определени със заповед на директор на училището, класирани с повече от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на Републиканско първенство /I-III място/ и на Градско първенство /I-IV място/ – 130 лв.

Кандидатстващи:
Учители от столични училища, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети /зонален/ етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученическите игри /УИ/.

Необходими документи:
Заявление от учител, определен със заповед на директор на училището, /формуляр/;
Копие от заповед на директор за определяне на педагогически персонал за извеждането и участието на ученици от на училището – участник в Ученическите игри, съгласно т. III. „Документи за участие” от Правила за организиране и провеждане на Ученически игри./ заверено с подпис и печат на директор на училище/;
Копие от официален протокол - класиране от Трети /зонален/ етап от УИ – Градско първенство по вид спорт, удостоверяваш участие I-VI място и класиране I – IV място на училището в Ученически игри /заверено с подпис и печат от спортен клуб, организатор на Трети етап УИ или Българска асоциация спорт за учащи/;
Копие от официален протокол - класиране от Четвърти (финален) етап от УИ - Републиканско първенство по вид спорт,удостоверяваш класиране I – III място на училището в Ученически игри /заверено с подпис и печат от Българска асоциация спорт за учащи/.

Крайният срок за представяне на заявление с приложени документи е 5 октомври.

Учителите ще бъдат информирани за решението на Експертна комисия на предстоящ образователен форум - Софийската научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, на 11 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в аулата на Софийски университет.