Да посадим заедно дърво и се включим в Световния ден на чистенето

Целта на проекта е да съдейства за екологичното образование на подрастващите

Регионална библиотека „Дора Габе”, учениците от III г клас на СУ „Димитър Талев” и родители ще се включат в Световния  ден на чистенето на 15 септември 2018 г.

Като част от дейностите по съвместен проект „Библиотеката и училището - заедно за един по-чист град” към Фондация „Глобални библиотеки - България” , в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата, е засаждане на дръвчета с цел облагородяване на училищната среда и възпитаване у подрастващите на любов към природата.

 Участниците в проекта ще се присъединят към милиони хора от цялата планета в първия по рода си Световен ден на чистенето и в подкрепа на кампанията на BTV „Да изчистим България заедно” като заедно почистят замърсен район в близост до училището.

Засаждането на дръвчета в двора на СУ „Димитър Талев” е със съдействието на Отдел „Инфраструктура и околна среда” при Община град Добрич.

 Целта на проекта е да съдейства за екологичното образование на подрастващите, за формиране екологично мислене и привличане на съмишленици за екологосъобразно поведение.
Разнообразните дейности дават възможност за превръщането на знанията в отношение и поведение, за изграждане на ценностна ориентация към екологичните проблеми, формиране отговорност и ангажираност за опазване и съхраняване на жизнената среда. 

 Нека заедно правим Добрич по-чист и по-приветлив за живеене град!

 15 септември 2018 г.
СУ „Димитър Талев” Добрич
10.00 ч.