Община Тервел няма да приема дарения от участници в общински търгове и конкурси

Добруджанци

24-09-2018, 12:48

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Фестивал на ранносредновековния бит и култура в Тервел

Това е записано в нова наредба

Община Тервел няма да приема дарения от участници в общински търгове и конкурси или от лица, които са в процедура по предоставяне от общината на услуги и права в тяхна полза. Това е записано в проекта за нова наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, който общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание на 27 септември, съобщава БТА.
Кметът на общината ще приема с писмен договор дарения, когато безвъзмездно се предоставят услуги - строително-монтажни работи, ремонт на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности. Стойността на даренията ще се удостоверява с финансово-счетоводни документи, включително за вложените материали и труда, се посочва в новата наредба.
Общината ще води публичен регистър на всички дарения с упоменаване на договора, стойността на дарението, писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му.