Различна скорост по магистралите в зависимост от терена

Общество

27-09-2018, 12:00

Снимка:

pixabay

Автор:

Ани Валентинова

Всичко от Автора

Пътищата ще се проектират според интензивността на трафика

Новите пътища ще се проектират според интензивността на трафика за период от 30 години. Дава се по-голяма свобода при определяне на проектна скорост за всеки клас път в зависимост от транспортните функции и особеностите на терена. Това предвижда новата Наредба за проектиране на пътища, която вече е обнародвана в "Държавен вестник".

В участъците с по-сложно движение ще се поставя осветление. Изискването се отнася за пътните възли на автомагистралите и скоростните пътища, както и за пътните възли и кръстовищата на първокласните пътища. 

Ако автомагистралата минава през равнина, проектната скорост е 140 км/ч, при хълмист терен - 130 км/ч, а при планински - 120 км/ч.

При тежки теренни условия автомагистралите могат да се проектират с проектна скорост от 100 км/ч, а скоростните пътища с проектна скорост 90 км/ч. За първокласните пътища е посочена максимална допустима проектна скорост от 100 км/ч. (Проектната скорост е различна от максимално допустимата скорост на движение, определена в Закона за движение по пътищата, но не може да я надвишава).

Наредбата въвежда завишени изисквания за отводняване на пътното платно. Целта е да се избегне събирането на вода и създаването на условия за "аквапланинг".

Край магистралите и пътищата ще бъдат създадени зони за безопасност. Целта е при излизане на моторното превозно средство от пътното платно да се избегнат тежките последици за шофьора и пътниците от удар в стълбове, стени, сгради и други препятствия, или последствията за трети лица, които се намират на крайпътните паркинги, площадките за отдих, пешеходните площи и др.

Наредбата въвеждат и редица нови екологични изисквания при проектирането на пътища. Предвижда се изграждането на мостове, тунели и виадукти, които осигуряват безпрепятствено преминаване на животните по традиционните им маршрути.