Общинският съвет в Каварна обяви повторна процедура за кандидати за съдебни заседатели

Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години

Общинският съвет в Каварна обяви повторна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели в Окръжния съд в Добрич, съобщават от общината.
Кандидатите на възраст от 21 до 68 години трябва да имат настоящ адрес в общината, да са завършили поне средно образование и да не са осъждани за умишлено престъпление независимо от евентуална реабилитация. За съдебни заседатели не могат да се кандидатират общински съветници, както и участващи в ръководството на политическа партия, работещи в съд, прокуратура, следствени органи и други в съдебния район.
Кандидатите за съдебни заседатели могат да подадат своите документи до 15 октомври в общинския съвет.