Комисията по досиетата отваря архива си

Животът

22-10-2018, 09:37

Снимка:

wikipedia.org

Автор:

Sofiautre

Всичко от Автора

Архивът на Държавна сигурност за първи път ще е достъпен за посетители

Във вторник Комисията по досиетата организира Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Освен тях, там утре ще бъдат показани саморъчно изработеният печат на ДПС и тайникът на дипломата Иван-Асен Георгиев.

Централизирания архив на Комисията по досиетата се намира в квартал "Михайлово" в Банкя. До началото на 90-те този целият район е бил секретен, затворен, разказва Екатерина Бончева пред БНТ. В двата корпуса има 22 архивохранилища, в които се съхранява само архивът на хартиен носител. Иначе в Централизирания архив има над 3 млн. документа на различни носители, включително филми, видео, CD. Най-различни носители.

В едно от основните хранилища, така наречената картотека, се съхраняват над 2,5 млн. карти и картони, регистрационни дневници, документи за унищожаване. Това са документите, чрез които категорично се доказва принадлежността на лицата, на хората към ДС. За първи път от 44 години хората ще имат възможност да видят този масив.

За картоните на щатните служители и на обектите и сътрудниците на военното разузнаване, разказва Мария Бонева - директор на дирекция „Архив”: В металните шкафове са разположени картоните на обектите и на сътрудниците на всички поделения на ДС, а в дъното се съхраняват картоните на щатните служители на ДС. В картотеките, както на военното разузнаване, така и на ДС, картоните са подреждани не по азбучен ред на нашата българска азбука, а по т.нар. фонетичен ред и там може да се види как са подредени буквичките, като фонетичният ред започва с гласните и завършва с буквичката "р". Целта на тази подредба е била да се запази конспирация т.е., ако попадне случаен човек в картотеката да не може да намери картона на лицето, което търси, защото няма да е подредено по азбучен ред. Фонетичният ред е много полезен и когато става въпрос за имена на чужденци.

От картоните може да се получи информация за идентификационните данни за лицето, може да се получи информация за неговия регистрационен номер, както и за архивния номер, когато делото му вече е архивирано. Именните картони се подреждат както на презиме, така и на фамилия. За обща информация - обектите са много повече на брой от сътрудниците. Тоест ДС е разработвала кого ли не, ролята й е е била да държи народа в подчинение, да знае всичко за него и да може да го спира в развитието му, ако нещо е сбъркал партийната линия.
Информация от картоните е вписвана и в регистрационни дневници.

Дигитализация на архива се правим непрекъснато. В Централизирания архив има и копирен център, който посетителите ще могат да разгледат във вторник.