• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Проведоха обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Лога

  Във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018 г. с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., в периода от 09.10.2018 г. до 31.10.2018 г. „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ проведе серия от обучения за членове на сдружението, потенциални бенефициенти, местни лидери и представители на уязвими групи от територията си, на следните теми:

  1. “Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР и минимизиране на рисковете при реализацията й”;
  2. “Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ“;
  3. “Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ”;
  4. “Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС”.

  IMG_1924

  По време на обученията пред съответните групи заинтересовани страни подробно бяха представени възможностите и условията за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР, както и актуалните към момента нормативни изисквания за допустимост на кандидатите, обектите, дейностите и разходите. Дадени бяха практически насоки и успешни примери за разработване на проектни и бизнес идеи, както и за целия процес на подготовка и кандидатстване – подготовка на заявление, необходими документи за прилагане, критериите за подбор на проекти и процедура за оценка, договаряне, изпълнение и отчитане на проект, финансови условия, примери за успешни проекти за стимулиране и включване на заинтересованите страни в прилагането на Стратегия за ВОМР.

  IMG_1924

  Участниците в обученията взеха активно участие в дискусиите по разгледаните теми и получиха отговори на поставени от тях въпроси.

  Информация и консултации може да получите в офиса на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ на адрес: с.Ветрино, ул.“Г.С. Раковски” № 26 , ет.2, тел.: 0877 10 72 72, e-mail: mig_vazhod@abv.bg , както и на сайта на сдружението: www.mig-vazhod.com

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg