Деница Николова и Йорданка Фандъкова ще подпишат договор за реализация на нов социален проект

Стойността на предвидените дейности е над 5 млн. лв.

Заместник –министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпишат договора за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. Събитието ще се състои днес от 10.30 часа в Столична община.

Проектът, финансиран от МРРБ чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предвижда ново строителство за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в 2 обекта, чрез които ще бъдат създадени 9 нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора в район „Витоша“ и район „Нови Искър“. Стойността на предвидените дейности е над 5 млн. лв.