Започна преобразяването на парка срещу "Света Петка“

Преобразяват и други градски зони по ОП "Региони в растеж“

Със символична първа копка заместник-кметът на Община Пловдив Димитър Кацарски и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов дадоха старт на цялостното обновяване на парка срещу църквата „Света Петка“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“. Обектът се изпълнява по мащабния проект „Подобряване на градската среда в Община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ на обща стойност над 24 милиона 160 хиляди лева.
Ръководителят на проекта Соня Славчева уточни, че пространството за отдих ще бъде  изцяло облагородено. Заложени са нови настилки, осветление, водни атракции, зони за отдих, детски кът, алеи, озеленяване.
Предвидена е още реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и на ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Света гора“ , ул. „Георги Раковски“  и ул. „Съединена България“.
В друг обект по проекта  се предвижда благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в пространствата между блокове  146,148 и 150 на бул. „Марица – Юг“. Там ще бъдат изградени две зони за игра за децаот различни възрастови групи, фитнес на открито, ще бъде благоустроена настилката около блоковете, ще се изградят паркинги, алейна мрежа, места за отдих. Предвидено е озеленяване и поливна система.
Първа копка бе направена и на обект Г9 – Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици в Първа градска част – север: ул. „Асен Златаров“, ул. „Хеброс“, ул. „Панайот Пипков“, ул. „Калофер“, ул. „Хъшовска“, ул. „Артилерийска“, ул. „Никола Сапунов“, ул. „Весела“, ул. „Тополница“, ул. „Ламартин“, ул. „Лютиче“.
Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.