• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Варна пета в страната по средна работна заплата
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Пари

  Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2018 г. е 1 104 лв., за ноември – 1 095 лв. и за декември – 1 099 лева. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. – 1 099 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 582 лв., София – 1 144 лв., Стара Загора – 1 132 лв. и Враца – 1 108 лева., сочат данните на Националния статистически институт.

  През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – със 17.3%, „Образование” – с 16.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 10.6%.

  През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Административни и спомагателни дейности”.

  Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 884 лева; „Професионални дейности и научни изследвания” – 1 680 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 597 лева.

  Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 795 лева; „Други дейности” – 806 лева; „Операции с недвижими имоти“ – 876 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.5%, а в частния сектор – с 1.6%.

  По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2018 г. намаляват с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 150.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 23.1%, „Други дейности” – с 10.7% и „Административни и спомагателни дейности” – със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.5% е регистрирано в дейност „Строителство”.

  В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 20.0 и 12.7%. В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2017 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство” – с 1.6 хил. и „Транспорт, складиране и пощи” – с хиляда.

  В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 15.5%, „Строителство“ – с 12.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 10.2%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2018 г. спрямо края на декември 2017 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост” – с 1.1 хил., което в проценти е с 5.4%.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg