Сърце за капачки "затуптя” в градския парк в Асеновград

Инициатор е Центърът за местни инициативи и развитие

Сърце за капачки беше поставено до паметника на цар Иван Асен II в градския парк в Асеновград. Едни от първите, които пуснаха капачки в него, бяха инициаторите на идеята от Центъра за местни инициативи и развитие и кметът на общината д-р Емил Караиванов.
 Сърцето е изработено и поставено от фирма дарител и със съдействието на Община Асеновград. ЦМИРА поеха ангажимент да предават събраните капачки, а средствата да се използват за благотворителни цели.
Община Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще поставят още две сърца. Обмисля се едното да бъде до бившия Детмаг и едно в кв.Долни Воден.