• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Росен Василев не е възстановен като ректор на Техническия университет
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Официално писмо на ръководството на ТУ-Варна

  Във връзка с разпространена в някои медии информация за решение на Варненски районен съд за възстановяване на г-н Росен Василев на длъжността ректор на Технически университет-Варна, ръководството на Технически университет – Варна счита за необходимо да Ви информира следното:
  Във връзка с доказано плагиатство от г-н Росен Василев при участие в процедури за придобиване на научната степен „доктор на науките“ и при заемане на академична длъжност „професор“, установено от Комисията по академична етика към Министерство на образованието, със заповед на Министъра на образованието и науката на основание чл.10, ал.2, т.6, б.“г“ от Закона за висшето образование, е назначен временно изпълняващ длъжността ректор на ТУ-Варна. На същото основание – доказано плагиатство, е прекратено и основното трудово правоотношение на г-н Росен Василев с Университета.

  Към настоящия момент по жалби на вече бившия ректор има образувани три съдебни производства – две пред Върховния административен съд и едно във Варненски районен съд. Преди няколко дни и трите дела приключиха с решения на първа инстанция. Определенията при двете дела във ВАС са, че оставят без разглеждане жалбите на ищеца и прекратяват производствата по делата, поради отсъствие на правен интерес от страна на г-н Росен Василев, тъй като същият вече не е хабилитирано лице и не може да заема длъжността ректор съгласно законовите изисквания. Тези определения не са окончателни и подлежат на обжалване пред 5-членен състав на ВАС.

  В противоречие с Върховен административен съд, Варненски районен съд, реши точно обратното – че възстановява Р.Василев на длъжността ректор на Университета. Това решение също не е окончателно и подлежи на обжалване на още две инстанции – Варненски окръжен съд и евентуално ВКС.

  Ръководството на ТУ-Варна счита, че преди окончателното приключване на въпросните съдебни процедури пред всички инстанции, е крайно нежелателно и некоректно публикуването на информация относно техния ход. В наше съобщение до медиите от 15.02.2019 г. обърнахме внимание при публикуване на факти, касаещи университета, да се ползват официални източници на информация, с оглед да не се допуска представянето на невярна или едностранчива информация в настоящия момент, който е предизборен за нас.

  За съжаление някои медии допуснаха тенденциозно представяне на едностранчива информация по въпросните дела от неоторизирани и недостоверни източници, с което се заблуждава общественото мнение.

  Напомняме, че Технически университет – Варна към настоящия момент има легитимно ръководство, което полага усилия за възстановяване на престижа на университета и за своевременното решаване на оперативните и стратегическите задачи в този сложен за него период. Легитимното ръководство се ползва с пълната подкрепа и всестранно съдействие от страна на ръководството на МОН.

  С оглед нормализиране на ситуацията и защита интересите на Университета, напомняме, че при спазване на принципите на академичната автономия, в момента в ТУ-Варна са насрочени частични избори за ректор за довършване на управленския мандат 2015-2019 год., който приключва през м. юни на настоящата година.

  Доц. дн Тошко Петров (подпис)
  Зам.-ректор „Акредитация и връзки с обществеността“
  Технически университет – Варна
  27.02.2019 г.

  От ТУ-Варна уточняват още, че с решение на Академичния съвет  на 22 март 2019 година се свиква Общото събрание на университета за провеждане на частични избори.Предстои колективният орган да избере председател и заместник-председател на Общото събрание (ОС) и ректор, които да изпълнят докрай мандат 2015-2019. Официалната покана към членовете на ОС е публикувана в страницата на ТУ – Варна: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/saobshteniya/1182-22-03-2019.

  В момента Общото събрание на ТУ – Варна няма председател, нито заместник-председател, тъй като и двамата хабилитирани преподаватели, които заемаха съответната длъжност, навършиха по време на мандата (председателят – в края на 2018г., а зам.-председателят – наскоро) пределната възраст, предвидена в Правилника за устройството и дейността на Технически университет – Варна.  В Правилника е посочено, че при навършване на 65 години „лицата, заемащи изборни ръководни длъжности и членовете на колективните органи за управление и контрол се освобождават без гласуване и мандатът им се прекратява“, а органът, който ги е избрал, провежда частичен избор за попълване на съответната квота. Следващото заседание на Общото събрание, съгласно Правилника, се председателства от ректора на ТУ – Варна до избор на председател и заместник-председател, които след това поемат функциите.

  Срокът за предложения на кандидатури за председател на ОС, заместник-председател на ОС и ректор на ТУ-Варна приключи. Постъпили са предложения за четирима кандидати за ректор, три кандидатури за председател на ОС и една за заместник-председател на ОС. Крайният срок за обявяване на допуснатите до участие в изборите кандидати е 27.02.2019г. Графикът с всички процедури за провеждането на ОС е публикуван в сайта на ТУ – Варна: http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/akademichen-savet-d

  tu1

  tu2

  tu3

  4 коментара

  1. Octopus

   Тошко Петров да каже на обществеността как така неговия син е редовен докторант в ТУ-Варна по дизайн с ръководителка Цена Мурзова и получава ежемесечна стипендия при условие, че синът му така и не представи оригинал на призната от МОН диплома, а освен това живее от години в САЩ.

   • Serena

    Те с Цена не си ли издраха очите за постчето “зам.ректор по академичния състав” ?! Как така тя ще е ръководител на сина му?

    • Octopus

     Тошата го бива в писането на писма, даже сам на себе си изпраща такива и после ги развява с интимно съдържание до жена му. Прави се на пресцентър по едно време, хората бяха пощурели от тъпите му изпълнения. А иначе с Цена къде се дерат, къде се гъделичкат, не е ясно….Тошето се е взел за Голям. А, всъщност се е хванал за поредната фуста (този път на вр.и.т. ректорката), която според елементарните му изчисления, би трябвало да го дръпне нагоре за още един мандат до пенсията му. Но истината е, че за него има път само надолу, стремглаво, болезнено, но още не го е осъзнал…

  2. Викентий

   Г-н Тошко Петров, беше най-яростния защитник на Росен Василев при защитата на доктор на науките, а и след това. Сега “хамелеончето” застава срещу него. А синът му наистина е в САЩ и получава стипендия. Г-жа Цена Мурзова се скри в дълготраен отпуск по болест, но всички са навързани като свински черва, всички от екипа на Росен Василев.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg