Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
76.6% от семействата във Варненско имат интернет в домовете си
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

Комп кафе, лаптоп

414 семейства от 8 града във Варненска област – Варна, Аксаково, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово и 10 села – Белоградец, Въглен, Голица, Гроздьово, Казашко, Равна, Страшимирово, Тополи, Цонево и Юнак ще бъдат обхванати в проучване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата, от лицата и в предприятията.

Изследванията се провеждат от Националния статистически институт за поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна.  Те се правят във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Наблюдението ще се осъществи от анкетьори, които са специално обучени за провеждане на персонални интервюта. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти. Обект на изследването са домакинствата и лицата в тях на възраст между 16 и 74 навършени години.

По данни от проучването, проведено сред домакинствата през 2018 г. от отдел „Статистически изследвания – Варна“, 76.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.4 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на трето място в страната по този показател и над средната стойност за страната, която е 72.1%. За периода 2010 – 2018 г. се наблюдава ръст от 48.5 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Предприятията от област Варна, които са включени в наблюдението за използване на ИКТ, са от различни икономически сектори – преработваща промишленост, строителство, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности и други. Респондентите имат възможност сами да определят начина, по който да подадат необходимата информация – онлайн или на хартиен носител, чрез анкетиране на място.

Целта на двете наблюдения е да бъде осигурена международно съпоставима информация за развитието и напредъка на информационното общество сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на информационни и комуникационни технологии, електронна търговия, електронно правителство и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *