КСБ и КРПБМС обсъдиха приоритетите за промени в законодателството през 2020 г.

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първата за годината работна среща с председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) в 44-тото Народно събрание Искрен Веселинов и неговите колеги зам.-председатели на Комисията Дора Янкова и Александър Ненков. В срещата от страна на КСБ участваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и изп. директор Валентин Николов.

 „Това е първата институционална визита, с която КСБ започва 2020 г., приемете я като израз на желанието ни за активно и ползотворно сътрудничество“, каза председателят на УС на КСБ. „Комуникацията ни е добра, надявам се, че ни предстои една успешна година“, от своя страна заяви Искрен Веселинов.

Инж. Илиян Терзиев информира, че ръководството на КСБ си е поставило амбициозната задача да обедини и консолидира всички представителни организации в бранша за необходимите законодателни промени, касаещи сектор „Строителство“. „Затова от началото на месеца проведохме работни срещи с КАБ, САБ, КИИП, БААИК и КИГ“, посочи инж. Илиян Терзиев.  Той подчерта, че темата, по която всички организации са единодушни, е, че вече е дошъл моментът за промяна на ЗУТ, като една от целите е да се отдели материята за строителството от тази за териториалното устройство и да се дефинират ясно отговорностите на всеки един участник в строително-инвестиционния процес.

Дигитализацията на бранша и професионалната квалификация са другите общи сфери, в които КСБ и Комисията ще си сътрудничат през годината.

„В лицето на присъстващите тук имате подкрепа на усилията за подобряване на нормативната база, касаеща сектор „Строителство“. След като изготвите Вашите общи - от  всички организации - предложения, можем да ги обсъдим на заседание на Комисията, така че да се чуят още мнения и да набележим съответните стъпки“, заяви Искрен Веселинов.