НОИ отчита изплатени над 807 млн. лв. по мярката 60/40

Животът

08-02-2021, 11:16

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

От НОИ отчитат изплатени над 807,3 млн. лв. по мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40. към 2 февруари 2021 г. По тяхната статистика са подкрепени 11 925 работодатели за съхранение на 265 137 работници и служители., съобщиха от Националния осигурителен институт.

Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост - над 334,8 млн. лв., за запазване на около 112,3 хиляди работни места.

За сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" са насочени около 107,1 млн. лв. за 51,9 хиляди работни места. Към работодателите от търговията са насочени 91,2 млн. лв. за над 32,7 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62,7 млн. лв. за 8,0 хиляди запазени работни места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 69,5 млн. лв. за близо 24,1 хиляди работници и служители.

Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни м.г. доведоха както до разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

За да получат помощта от държавата по мярката 60/40 работодателите подават в Дирекция "Бюро по труда" заявления по утвърден образец. В тази структура работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец

По получените от Агенцията по заетостта списъци Националният осигурителен институт (НОИ) определя размера на парите за всяко лице - 60 % от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец - август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 г.; октомври - за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 г.

Парите за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и служители се превеждат от НОИ по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като срокът от получаване на списъците в НОИ до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5 работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни.

Информацията за плащанията е публична и достъпна на интернет страницата на НОИ. Институтът е осигурил и електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените им компенсации, достъпна отново чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", "Справки", съответно в раздели: "по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ или "със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП), в който има ЕИК на осигурителя.