• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Технически паспорт на сградата – необходим или формален документ?
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Разговор с Арх. Марин Велчев-председател на РК Варна – Камара на архитектите в България

  Наближава крайният срок, в който всяка сграда трябва да има технически паспорт ( Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ). – б.а .) , съгласно Наредба № 5на МРРБ от 2006 г., за технически паспорти на строежите. Защо е важно сградите да имат технически паспорт? Какви са процедурите при липсваща документация ? Съществуват ли възможности за държавно финансиране? Отговори на тези и на други въпроси   потърси Varnautre.bg от  арх. Марин Велчев – председател на регионална колегия (РК) Варна на Камарата на архитектите в България (КАБ ). 

  Факт е, че трудно се събират средства за ремонт на общите части на сградите, а за технически паспорт още по-трудно, тъй като цените по  Ваша информация  варират от 4 до 9 лв. на кв. метър, при жилище от 100 кв. м. при усреднена цена това ще струва на домакинство – 600 лева,  което ще се окаже непосилно за много хора. Предвижат ли се някакви финансови стимули от държавата ?

  -Има програми по 100% финансиране от държавата и освобождаване от данък сгради. Етажната съсобственост в лицето на нейният домоуправител да бъде по активна в процеса на набиране на информация.

  В случай,че етажната собственост няма никакви документи,  какво трябва да се направи и с колко ще оскъпи това целия процес?

  -При тази ситуация трябва да се възложи „техническо обследване на сградата“ , като резултатa от него е технически паспорт, архитектурно заснемане и енергиен одит! Това е доста скъпо и трудоемко начинание и е въпрос на налична информация за обекта. Това се праави от правоспособни архитекти и инженери или надзорни фирми със съответните технически специалисти. Цените се сформират съгласно МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране според ЗКАИИП  /Издадена от председателя на Камарата на архитектите в България, обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 23.08.2007 г., изм. и доп.,
  бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от 7.05.2019 г./

  Усреднено, като цена би излязло от 140 до 600 лв. на домакинство, в зависимост на квадратурата на жилището.

  Ще бъдат ли издавани безплатно технически паспорти на сдружения ,които се включат в програмата за саниране на сградите ?

  -Досега действащата практика е при кандидастване по програми за саниране финансирани от държавата, те да се издават безплатно. Ако държавата /бенифициента/ плаща тази ЕСМ /енерго спестяващи мерки/, тя има права върху генерираните енергийни спестявания и има право да ги търгува. Така наречения „бял сертификат“. Община Бургас е пример за това!

  Казвате, че  много от хората са негативно настроени към това, да отделят пари за паспортизацията на сградата. Как да  убедим гражданите, че паспортите са изключително важен технически документ за всяка една сграда? Какви са реалните ползи от паспортизацията ?

  -Паспортизацията би довела до действия за удължаване живота на сградата. Техническият паспорт отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата /строежа/ в експлоатация. Това е „досието на сградата“, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието и с нормативните изисквания, описание на всички извършени промени и преустройства, описание на цялата налична строителна документация – проекти, сертификати, разрешителни, предписания при нужда за укрепвания от специалист, ремонти и поддръжка през годините.
  Паспорта дава реалното състоянието на сградата /конструктивно и енергийно/. Идеята е да има пълен мониторинг върху сградния фонд в държавата. Такова сериозно набиране на информация от страна на проектантите не може да се нарече авантюра или прищявка.

  Съществуват ли  варианти,  да бъде отложен крайният срок, който изтича в края на 2022 година?

  -Към браншовите организации КАБ и КИИП , които са пряко  замесени в паспортизацията за сега не е подаденa информация от МРРБ за удължаване на срока. Срокът е отлаган 4 пъти през годините.

  След изтичане на срока какви санкции могат да бъдат наложени при липса на паспортизация на сградата? Освен това, бихте ли казали какви ще са последствията от липсата на тази документация ?

  -Според НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, изготвянето на паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го изпълнят до 31 декември 2022 година, следват и санкции. Съгласно чл.232 (9) от ЗУТ се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете определени в наредба №5. В случай, че възложителят е юридическо лице същият се наказва съгласно чл. 237(1) т.16 с глоба от 1,000 до 10,000 лв. Предполага се, че кметовете ще възлагат изготвянето на тези паспорти на фирми чрез възлагане и след това по някакъв начин да си съберат парите, чрез местни данъци и такси.

  Техническият и енергиен паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки. От това следва, че без наличието им няма да могат да се изповядват сделки. След 2022 г. няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти. Това е заложено в националната стратегия за енергийна ефективност.

  Има ли достатъчно фирми, лицензирани за изготвяне на технически паспорти, къде можем да намерим списък с имената им?

  -Има достатъчно фирми, които могат да се ангажират с изготвянето на техническите паспорти! Повечето надзорни фирми също имат екипи, както има и публични регистри.  С наближаването на крайният срок, може да има промени в цените за изготвяне на техническите паспорти, които съответно няма да са в низходящ ред, предвид натовареността на фирмите. Съвета ми е да не се чака последният момент за възлагане на технически паспорт.

  Как може да се подпомогне информационно процесът ? Предвижат ли се информационни кампании или консултации по темата ?

  – Странно е, че общините не правят такава информационна кампания в този момент и не обясняват на гражданите за тези процедури. Срокът наистина наближава и може да се получи социално напрежение в края на периода. Да не забравяме, че през 2023 г. ще има и местни избори!

  Брашновите организации с какви конкретни дейности ще се ангажират ?

  -Тук е ролята и на браншовите организации КАБ и КИИП, които пряко участват в процеса на паспортизация да вземат по голяма активност в информационния процес. Като председател на РК КАБ – Варна, се срещах с колегата от РК КИИП-Варна за общи действия и изготвяне на стратегия за по-голяма информираност от регионалните камари към гражданите на Варна.

  По линия на КАБ През месец януари 2021 г. учредихме „Алианс на Регионалните колегии към КАБ в Североизточен район на планиране“, наричан за краткост „АЛИАНС“. Това стана чрез четиристрананно споразумение между РК КАБ -Варна, РК КАБ-Добрич, РК КАБ-Шумен и РК КАБ-Търговище в помощ на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район на планиране. Целта на споразумението е четирите Регионални колегии да насочат общите си усилия за осигуряване на прозрачни и ефективни процеси в изграждането и поддържането на качествена градска среда в населените места от Североизточен район и информираност на населението за неща свързани с жизнената  му среда.

  Водени от своята отговорност за защита не само интересите на своите членове, но и чрез тяхната дейност – защита на интересите на обществото като цяло, отчитайки значимостта на качествения продукт, изработван от архитекти, явяващ се гарант при изграждането и поддържането на устойчива градска среда. На втората ни сереща през февруари 2021 г. ,вече взехме решения на базата на професионалната дейност на архитектите в Североизточен район на планиране да направим информационна кампания към гражданите да бъдат по активни и предприемчиви  с възлагането на технически паспорти и нуждата от тях.

   

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg