• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Работодатели ще могат да кандидатстват за финансиране при наемане на безработни лица
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  От 25.03.2021г. ще стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица. В периода от 25.03 до 02.04.2021г. включително, работодателите ще могат да подават документи в бюрата по труда за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта.

  Параметрите на финансиране са определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г. и предвиждат предоставяне на средства за трудово възнаграждение и дължими осигурителни вноски за наети безработни лица на пълно или непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост и периода на субсидиране варира от 3 до 12 месеца.

  Съгласно чл. 50, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят до 07.04.2021 г. подадените заявки по утвърдени критерии и ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

  Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват и за други преференции (финансови средства), които се реализират по реда на чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ (без процедура). Чрез тях може да се финансира с държавни средства както заетост на определени групи безработни лица, така и професионално обучение на безработни лица и обучение по ключови компетентности на заети лица в микропредприятия, малки и средни предприятия.

  Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните лица, с които да стимулира тяхната мобилност или предприемачество.Безработните могат да кандидатстват и получат финансова подкрепа за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км. от местоживеенето им. Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес като микропредприятие.

  Всяко бюро по труда разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на планирания финансов ресурс се обявяват в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, в подрубрики „Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”.

  Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяко бюро по труда, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg