• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  16% от варненчетата до 3 години посещават детска ясла
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  През 2020-а те са по-малко в сравнение с предходната година

  43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 025 места в тях функционират в област Варна към края на 2020 година, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, а броят на местата в тях – с 292, или с 12.6%.

  В градовете детските ясли са 40 с 1 958 места, а в селата – 3 с 67 места.

  Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. в област Варна е 15.6%, като за страната тя е 17.7%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Плевен и Благоевград, съответно 28.0, 24.8 и 23.4 (на 100 деца).

  През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Варна са постъпили 1 820 деца, или с 510 деца по-малко в сравнение с 2019 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 2 090 деца, от които момчетата са 1 046, а момичетата – 1 044.

  В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 16.4%.

  При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2020 г. с най-голям относителен дял са децата на 2-годишна възраст – 82.9%. След тях са децата на 1 година – 16.9%, а с най-малък дял са децата на 3-годишна възраст – 0.2%.

  В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 16.1%, при 15.9% общо за страната. В сравнение с предходната година стойността на показателя намалява с 3.0 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (22.1%), София (столица) (20.6%) и Плевен (19.8%).

  Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 500 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

  Медицинските специалисти по здравни грижи са 231, като 83.5% от тях са медицински сестри (193).

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg