Германия отново е най-предпочитана за правене на бизнес

БТПП проведе експресно проучване за интересите на българските фирми към бизнес партньорства в чужбина

БТПП проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с интересите на българските фирми към бизнес партньорства в чужбина.

Резултатите показват, че Германия е класирана на първо място сред страните, предпочитани за търговски обмен и партньорство, посочена от 52% от респондентите. Това е логично, тъй като Германия е най-големият и основен търговски партньор на България (нарастването на износа за периода януари - ноември 2021г. спрямо същия период на предходната година е с 15,4%, достигайки почти 9,4 млрд. лв., което е 15% от общия износ).
Турция се подрежда на второто място в класацията – посочена от 32% от анкетираните, което е следствие и на достъпността на стоките и услугите, предвид ниския валутно-обменен курс.

Полша и Румъния заемат 3-тото място (30%), следвани от Франция (29%) и Италия и Обединените Арабски Емирства (27%).

За всяка една от изброените страни данните показват увеличение на обема на износа, като най-голям е ръстът при Румъния (35,4%). Тази година Китай остава малко по-назад в класацията (посочен от 20% от респондентите), независимо че и там наблюдаваме увеличение в стокообмена - износът нараства с над 20%, а вносът с 35%.
Компаниите посочват като основна причина за бизнес сътрудничество именно износът на стоки (посочен от 73% от респондентите), следвана от търсенето на партньор за съвместна инвестиция в България (29%) и вноса на стоки (29%). Предприемачите са основно заинтересовани за сътрудничество в сферата на: машини и оборудване - 37%, храни и напитки -27%, текстил и облекло – 25%, електрониката – 23% и продукти на енергетиката и химическата промишленост – 21%.

Българският бизнес също така има интерес и към партньорство с компании в областта на строителството, услугите, транспорт и логистика, търговия на дребно и металургия. Данните от проучването показват също, че от методите, създаващи добри възможности за намиране на бизнес партньори, респондентите предпочитат тези, включващи личния пряк контакт, нещо от което фирмите бяха лишени. Водещо място в проучването заема участието и посещението на търговски изложения – 77%, следвано от В2В срещи по време на форуми – 56%, официални бизнес делегации и индивидуални пътувания – с по 46%.

Най-слаб интерес (26%) фирмите проявяват към онлайн и видео срещите, които в последните две години бяха основополагащи за бизнес комуникацията. Запитани, биха ли предприели бизнес пътуване при отпадане на ограничителните мерки и успокояване на международната политическа ситуация, 57 % от респондентите демонстрират положителни нагласи, отговаряйки с „Да, ще пътувам повече“; 33% очакват да се възвърнат нивата от преди пандемията, а 21% - смятат, че ограничителните мерки и влошената международна политическа обстановка ще доведе до съкращаване на продължителността на бизнес пътуванията. Едва 7% са на мнение, че онлайн срещите могат успешно да заменят бизнес пътуванията.

Повече от половината от фирмите познават условията за правене на бизнес в страните, с които желаят да си партнират, а 8% не са запознати. 38% от компаниите биха участвали в обучения за спецификата на търговията в посочените държави. Сред темите, които предизвикват интереса на бизнеса, са: споразуменията за свободна търговия на ЕС, търговията с трети страни, инициативата за сътрудничество ЦИЕ и Китай (16+1) и Евразийският икономически съюз.

63% от анкетираните компании споделят, че конфликтът между Русия и Украйна е оказал влияние върху дейността им.

https://www.infobusiness.bcci.bg/