"Български пощи" отново се връщат под контрола на транспортното министерство

Политика

11-08-2022, 17:19

Снимка:

МТИТС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Това реши правителството на днешното си заседание

Министерският съвет взе решение заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията да осъществява държавната политика в областта на пощенските услуги. Като министър на транспорта той ще упражнява и правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД.

Промяната е необходима, за да може компетентните органи в пощенския сектор, включително и за управление на дружеството, да се приведат в съответствие със структурата на служебното правителство. Законът за пощенските услуги изисква Министерският съвет да определи конкретен заместник министър-председател, отговорен за пощенските услуги. Освен това от края на 2021 г. функциите на принципал на „Български пощи” се изпълняват от заместник министър-председателя по ефективно управление. В служебното правителство не е включен заместник министър- председател с такива функции и затова те се възлагат на министъра на транспорта и съобщенията.

Управлението на пощенския сектор и упражняването на правомощията на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД традиционно спадат в отрасловата компетентност на министъра на транспорта и съобщенията. Администрацията на министерството разполага с опит и експертен капацитет за осъществяването на тези дейности.