Синдикат на служителите на затворите в България ще продължи с протестите през юни

Политика

18-05-2023, 10:23

Снимка:

ССЗБ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Синдикат на служителите в затворите в България обяви, че планираният национален протест срещу политиката на икономии в сектора за изпълнение на наказанията и нерешаването на системни проблеми, обявен за утре, 19 май, се отлага, но не се отменя.

Ето какво се посочва в писмото им, разпратено до медиите:

Решението е съобразено със съществуващото напрежение в страната и получени сигнали за това, че до края на месец май ръководствата на структури в ГД „Изпълнение на наказанията” са насрочили различни мероприятия, което създава риск от провал на протеста.  

В същото време Синдикат на служителите в затворите в България изказва дълбокото възмущение на своите членове и задава въпроса, може ли един цял министър на правосъдието да не забелязва напрежението в системата и опасността от създаване на дефицити в сигурността на местата за лишаване от свобода, и остава в недоумение от видимо повърхностното отричане на явни и очевидни проблеми и абсурди в ГД „Изпълнение на наказанията”.

Ведомството казва, че с извършените промени в последните три месеца е спестило 871 хил. лева от извънреден труд, които ще се върнат под формата на различни бонуси за служителите, но отказва да актуализира в съответствие с промените в нормативната уредба за страната допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час, даже с възможния минимален определен размер от 1 лв. на 1.17 лв. Като едновременно с това отрича, че направените икономии са резултат от спуснати указания за преразглеждане броя на поддържаните постове т.е. тяхното намаляване, а не от променените графици. Тези и други обстоятелства приемаме като противоречия пред които не можем да мълчим.

Синдикат на служителите в затворите в България се противопоставя категорично и на етикетирането на организацията от политическото ръководство, като враг на всякакви реформи във ведомството.

Възползваме се от случая да припомним, че няма друга организация освен представляваната от нас, която пред всички ръководства на министерството на правосъдието от 2009 г. насам, да е поела и изпълнила поети ангажименти да представи писмени предложения за реформи и подробни становища с мнение по всички важни въпроси през необходимата критична призма за състоянието на ГД „Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана” с оглед необходимостта от преодоляване на причините свалили доверието на гражданите в институциите. И да препотвърдим позицията си, че това което министерството определя като реформа, са най-обикновени съкращения в нарядите на служителите от надзорно-охранителния състав, а не реформа, смислена и задълбочена.

В изказванията си ние повтаряме не друго, а казаното от Европейската комисия против изтезанията в нейните доклади, и от българските власти по повод на последния доклад на КПИ. Техни са констатациите и признанията за недостатъчен брой надзиратели валиден за всички места за лишаване от свобода, постоянен и значителен отлив на кадри, непривлекателност на труда и полагането му във враждебна среда, тежки условия на труд, корупция и високи нива на агресия.

И те ли „насаждат твърдения, които не кореспондират, с действителното състояние на системата”? – ще питаме от Синдикат на служителите в затворите в България, като продължим с протестите през месец юни.