Националната следствена служба беше извадена от прокуратурата и става независим орган

Политика

02-06-2023, 15:46

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Службата ще се ръководи от директор, а не както досега от главния прокурор - пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването

Народното събрание почете паметта на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във времето, в което прозвучаха сирените за Деня на Ботев, народните представители се изправиха на крака и сведоха глави, за да почетат подвига и делото на героя и на загиналите за свободата на страната ни.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за съдебната власт, които предвиждат Националната следствена служба да бъде извадена от прокуратурата и да е независима структура. Службата ще се ръководи от директор, а не както досега от главния прокурор - пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването.

Директорът на Националната следствена служба да назначава следователите и да осъществява административно-организационното и методическо ръководство на структурата, предвиждат измененията. Според тях предложения за кандидатури за директор на службата могат да правят не по-малко от трима от членовете на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието. Промените регламентират да бъдат създадени окръжни следствени служби към всеки областен административен център, а за София – и следствена служба „София-град“.

Със 199 гласа "за", пет "против" и пет "въздържал се" Народното събрание задължи Министерския съвет да представи доклад за всички планирани, предприети и извършени действия по изпълнението на решението на предишния парламент за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика. Докладът трябва да бъде изготвен и внесен в парламента в срок до 15 работни дни от приемането на решениете, гласуваха народните представители.

Народното събрание задължи Министерския съвет в доклада да предостави и информация за всички документи, изготвени и свързани с евентуално изграждане на фотоволтаични системи и/или индустриални паркове в имоти собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД и които се използват за въгледобив, както и за решения и/или проекти на решения на ресорните министерства, свързани с разпореждане на недвижими имоти и/или изпълнение на задълженията на „Мини Марица Изток” ЕАД по сключения през 2005 г. концесионен договор.

Парламентът ратифицира на първо четене Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства, на Споразумението за прилагане на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства и на Протокола за изменение на Споразумението между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на моторни превозни средства.

Народното събрание даде съгласие България да участва в увеличаването на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа. Предложението, направено от служебното правителство, получи одобрението на 113 от народните представители, 34 бяха „против“.

Парламентът прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2022 г.