НС ратифицира договор за дейности, свързани с поддръжката, мерките за контрол, сигурност и отчетност на самолетите F-16 Block 70

Политика

09-06-2023, 17:01

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Документът беше приет от народните представители на първо и на второ четене в рамките на едно пленарно заседание

Народното събрание ратифицира международен договор (LOA) BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“. Документът беше приет от народните представители на първо и на второ четене в рамките на едно пленарно заседание.

Договорът се сключва по условията на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ - FMS, а общата му стойност възлиза на 7 238 842 щатски долара. Предвидено е заплащането на дължимата сума да се извърши за период до пет години по определен график на плащанията в щатски долари.

Съгласно условията на подписаните и влезли в сила международни договори за придобиване на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка българската страна следва да спазва посочените в тях мерки за контрол, сигурност и отчетност на предоставените от САЩ отбранителни изделия, като разходите за изграждане на необходимата за целта инфраструктура са изцяло за сметка на България.

Договорът предвижда: доставка на брави, заключващи механизми за врати и консумативи, необходими за изграждане на охранителни системи в съответствие с изискванията за сигурност на правителството на САЩ; проектиране и изграждане на система за сигурност на склада за съхранение на класифицирано оборудване; услуги за управление на склада за съхранение на класифицирано оборудване за срок три години и три години поддръжка на охранителните и структурните системи, свързани с функционирането на склада; консултантски услуги по проектиране и изграждане на системи за сигурност за други съоръжения за самолет F-16 Block 70 в авиобаза „Граф Игнатиево“, където ще се съхранява класифицирано оборудване на самолета, и използване на класифицирана информация.

Влизането в сила на този договор има пряко отражение върху сроковете за изпълнение на определени инфраструктурни дейности в Република България и всяко забавяне ще доведе до невъзможност за приемане на самолетите на българска територия, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.

Единодушно с 201 гласа „за“ парламентът прие на първо четене изменения на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. - т.нар. удължителен закон.

Промените са внесени от служебния кабинет във връзка с изтичането на 10 юни т.г. на срока на действие на удължителния закон и с цел финансиране на функциите и предоставяните услуги от разпоредителите с бюджет.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. С измененията в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагане на регламент на ЕС относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър.

На първо четене Народното събрание прие и два законопроекта за промени в Закона за управление на етажната собственост. Единият е внесен от служебното правителство, а вторият от Ивайло Мирчев („Продължаваме промяната-Демократична България“) и група народни представители.

Със законопроекта на Министерския съвет се реализира реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

С измененията се предлага провеждането на Общо събрание да се осъществява присъствено, чрез видеоконференция, както и неприсъствено чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис, като с цел улесняване на процеса по вземане на решение се предвижда намаляване на кворума за провеждане на общо събрание на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. В допълнение е уредено, че когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание се отлага с един час и решението е легитимно, колкото и идеални части да са представени.

Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, цели по-голяма енергийна самостоятелност, насърчаване използването на електрически автомобили и намаляване административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот. Предлага се приемането на решение от Общото събрание на етажната собственост за разполагането на зарядна точка за автомобили да става с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части и се правят промени в Закона за енергетиката, които да улеснят административно съсобствениците на идеални части в общи пространства при изграждането на точка за зареждане на електромобил и при свързването с електроразпределителната мрежа.

Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. 

В началото на пленарното заседание двама нови депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ положиха клетва на мястото на избрани за министри. Росица Пандова-Йовкова заема мястото на Андрей Цеков, докато той изпълнява функциите на министър на регионалното развитие и благоустройството, а Радослав Василев - на мястото на Атанас Славов за времето, за което Славов е министър на правосъдието.