Доказано: Не сме славяни!

Славянската съставка в българските гени е незначителна, доказват резултати от мащабно ДНК-изследване

"Наближава година, откак излязоха категоричните резултати от мащабното общоевропейско изследване на ДНК, целящо установяване на произхода на отделните народи, както и сходствата и общите корени между тях. В изследването взеха участие екипи, включващи най-добрите специалисти в областта както у нас, така и по цяла Европа. Резултатите бяха оглушителен шамар по всички изсмукани от пръстите славянофилски и русофилски теории, създадени през 19 век с тясно политически и империалистически цели. Оказва се, че генетично сме почти еднакви с гърци и италианци, в по-малка степен си приличаме с хървати и сърби, докато славянската съставка в българските гени е незначителна, както впрочем и турската.

Е, добре. На всеки е ясно, че ДНК-тестовете са последна дума на науката и резултатите от тях се приемат като стопроцентово доказателство в съдилищата, а там се знае, че много други доказателствени материали като напр.детектора на лъжата, който също дава почти 100% верни резултати, не се приемат. Би следвало да се сложи точка на въпроса, да се преосмислят всички заблуди, вкоренявани векове в българските глави и да се предприемат мерки за отстраняване последиците от въздействието им. А псевдоучените, развивали и пропагандирали десетилетия наред псевдотеории, просто да си скъсат тапиите, удостоверяващи научните им титли и звания и да се отдадат на тихи, далечни от науката занимания.
Да, ама не. По стар изпитан комунистически навик, започна една невероятна смесица от премълчаване на изследването плюс оспорване на резултатите му от тежката артилерия на комунистическо-русофилската „нАука” – академици, член-кореспонденти, доктори по история и езикознание, които извадиха от девет кладенеца вода, за да осмиват (!) резултатите от ДНК-експертизата и да доказват, че имало исторически документи (!) за общия ни славянски произход с руснаците, както и да преповтарят абсурдно-нелепото твърдение, че щом българския и руския езици принадлежат към славянската група, това било доказателство за някакъв общ произход в далечното минало.
Може да бъдат разбрани. Това изследване избива от ръцете им всички възможни аргументи, както и базата за всякакви емоционални изблици на тема „кръвни братя”, прехождаща естествено във „вечна дружба от векове и за векове”.
Но обстановката, създадена около неглижирането и непризнаването на нещо, което по цял свят би било прието с подобаващото внимание и уважение, е изключително характерна за нещо много по-голямо – тоталната лъжа, в която живяхме, живеем и ще продължаваме да живеем. Защото ясно се видя, че истината няма ресурси и сили да се защити и да пробие в масовото съзнание. Тя бива заглушавана, отричана, оплювана, подценявана и изобщо подлагана на натиск чрез целия арсенал от манипулаторски оръжия, само и само да бъде извадена от вниманието на широката общественост и да бъде пратена в девета глуха, където все по-малко хора ще проявяват интерес към нея.
Не за пръв път свършвам текст с „Бог да пази България”. Просто нищо по-оптимистично и свързано с реалността нямам основания да произнеса", коментира Васил Давидов в личната си страница в социалната мрежа Фейсбук.