Проект опразва наполовина дом "Другарче"

Мисия Варна

09-11-2009, 14:56

Автор:

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Всичко от Автора

Най-късно до началото на 2011 г. децата, настанени в дом „Другарче”, трябва да намалеят наполовина. Така от 59-те питомци на дома след малко повече от година в него трябва да останат 30 деца.

Това е една целите на проекта, който социалното заведение спечели по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Според него децата трябва да бъдат върнати в биологичните им семейства.
Едновременно с проекта се предвижда цялостна реформа на дома, както и на другата социална институция за деца в града - „Княгиня Надежда”. Двата дома трябва да се превърнат в центрове за услуги. В тях ще има лични пространства за децата, кабинети за групова и индивидуална терапия, както и центрове от семеен тип. Предвижда се и увеличаване на персонала с повече специалисти и психолози.
Средствата за реализиране на промените ще се търсят от европейските фондове, общината и дарители. Проектите за реформа бяха одобрени от съветниците в социалната комисия.
„В дом „Другарче” вече работят по програмата. Догодина ще стартира нова схема, по която ще може да се кандидатства за финансиране на реформиране на институции за деца и ще подготвим проект за дом „Надежда” . Сградата там е амортизирана и не отговаря на изискванията за отглеждане на деца. Затова домът трябва да се преобразува в дневен център и да се изградят къщички, в които децата да бъдат настанени”, заяви началникът на отдел „Социални дейности и жилищно настаняване” в община Варна Луиза Каспарян.
Съветниците отложиха за следващото заседание разглеждането на актуализацията на общинския план за развитие 2007-2013 г. в социалната му част. До решението се стигна, след като някои от местните депутати изразиха недоволство, че към нито една от новите дейности в плана няма посочена добра аргументация и източник на финансиране.
По-рано пък колегите им от правната комисия потвърдиха решението на комисията по собственост и стопанство за отпадане на 2% режийни при продажба на общинско имущество. Според съветниците на правната комисия, които бяха само двама, изискването за начисляване на режийни върху стойността на сделката, е незаконосъобразно.