Кметът на Варна започва операция “Чисти ръце”

Мисия Варна

25-11-2009, 12:18

Автор:

ДИЯНА ЖЕЛЕВА

Всичко от Автора

Кметът на Варна Кирил Йорданов обяви начало на операция "Чисти ръце" по всички етажи на общинската власт – в голямата администрация и в районните кметства.

Масираната проверка ще бъде възложена на независими експерти отвън и нa екипи от специализираните органи за контрол, обяви Йорданов.

„Чисти ръце” ще започне в звената, които контролират изпълненията на обществените поръчки и качеството на работа на фирмите, определени да получават общинските пари по тях. Мотото на проверката ще бъде „компетентност, качество и прозрачност” в упражняването на контрол върху дейностите, за които общината плаща на изпълнителски фирми, обясни Йорданов.

Външните ревизори ще проверяват освен частните компании, които изпълняват обекти с общинско финансиране, и общинските фирми и предприятия, уточни кметът. Под лупа ще се гледат делата на „Ученическо и столово хранене” и „Градски транспорт”, уточни кметът.

На фокус за проверяващите ще бъдат вкарани и строителните звена в районните администрации. За тях в голямото кметство имало сигнали за протакане на строителни документи.

Операция „чисти ръце” Кирил Йорданов обяви като постоянна от тук нататък.
„Знам, че това ще бъде дълъг, сложен и опасен процес”, но няма да се спра, закани се той. Данните за констатирани нередности кметът, който е бивш съдия, декларира, че лично ще подава за проверки към прокуратурата.

Паралелно с мегапроверката, Йорданов обяви, че ще продължи със структурните и кадрови промени в администрацията на всички нива с цел повишаване на нейната ефективност и прозрачност.