С 10 до 15% поевтиня земята за година

Архив Варна

29-11-2009, 15:58

Автор:

ИП РЕАЛ ФИНАНС

Всичко от Автора

Най-скъпи са големите парцели в Добричко. Официалната статистика за цената на земеделските земи в България за тази година ще бъде оповестена едва през февруари и март от Министерството на земеделието и храните.

За разлика от фондовата борса, пазарът на земеделски земи не е концентриран и цената не може да бъде определена с точност, но могат да бъдат очертани тенденциите.
Това, което се забелязва в последната година и половина, е намаление на цените с около 10 % до 15%. При по-внимателно вглеждане става ясно, че по-големият спад е в обема на сделките, а не толкова в цената. По-слаби са както предлагането, така и  търсенето. Сред офертите направо липсват такива под определени нива на цените.
И в момента добрите земеделски земи с размери над 10 дка се търгуват в порядъка на 280-450 лв./дка, в зависимост от района и категорията на предлаганата земя. В Добричко нивата, на които се сключват сделки, са най-високи: между 350 и 450 лв. за декар за парцели над 10 дка. При по-големи площи и категории цените подлежат на договаряне. Следва Силистра с нива между 300 – 350 лв./дка.
В Разградска областа се наблюдават нива на сделки от 300-350 лв./да за земеделски земи с площи над 10 дка, а за парцели по 10 дка нивата са до 300 лв/дка. Нивото на търсене зависи от рентата на земята. В много от случаите арендаторите са склонни да дадат малко по-висока цена, за да придобият земя в арендованите от тях райони, което завишава нивата на сделките.
Във Варненски регион сделки се сключват на нива от 280 до 330 лв./дка в зависимост от парцела, категорията и района. На определени места в Русенска област се наблюдават същите нива предимно в общините Бяла, Сливо поле и Русе, а в общини като Борово, Две могили и Иваново, нивата са малко по-ниски - от порадъка на 250 – 280 лв./дка до 300 лв./дка.Същата е ситуацията в  Плевенска област с нива на цените 250 – 300 лв./дка. В общините Левски и Червен бряг се наблюдават и цени по-ниски от 250 лв./дка, а при парцели в целия Плевенски район над 20 дка трета или четвърта категория има възможност за договаряне на цени над 300 лв/дка.
Като цяло за 2009 година по-чувствителен е спадът в обема на сделките и изтъргуваните декари спрямо 2008 година, отколкото в цените на сключваните сделки.
Действително през предходните три години имаше ръст в цените на земята с около 20-25 % за всяка една година, но според мнението на специалистите оттук нататък, дори след преодоляването на кризата, едва ли може да се очаква толкова бърз ръст. Но и без това има голяма разлика в цената на некомасирани и на уедрените земи. Уедряването също е крайната цел на някои инвеститори в сектора. В окрупняването на земите е заложен и големият потенциал на пазара на земеделска земя.
Така или иначе инвестицията в земя е дългосрочна и не може да се очаква бърза възвръщаемост.