Седмицата мина под натиска на мечкитe

Архив Варна

30-11-2009, 15:23

Автор:

ИП РЕАЛ ФИНАНС

Всичко от Автора

Изминалата седмица не донесе нищо ново на БФБ. Търговията беше много вяла през всичките пет работни дни. Единични уговорени сделки бяха в основата на по-високите обороти през някои дни от седмицата. Липсата на интерес от страна на борсовите участници към пазара логично доведе до понижение на всички борсови измерители. Най-старият индекс на пазара SOFIX се понижи на седмична база с 2.48% и завърши на 450.26  пункта.

Широките BG40 и BGTR30 понижиха стойностите си съответно с 1.71% до 122.55 пункта и 1.76% до 344.20 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи най-силно сред индексите на пазара. Седмичното понижение на показателя бе 2.73% до 47.82 пункта. Основният натиск тук дойде от книжата на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ, Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ  и Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ.


Сред сините чипове най-силно поевтиняха книжата на Неохим АД, Енемона АД и Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ, понижавайки се съответно с 6.77% до 30.30 лева за акция, 4.86% до 9.99 лева за дял и 4.13% до 0.835  лева за ценна книга. Книжата на М+С хидравлик АД бяха пък единствените в състава на SOFIX, които завършиха седмицата  с ръст от 1.79% до 5.80 лева за лот. Най–ликвидни за поредна седмица са книжата на ТБ Централна кооперативна банка АД, с които се сключиха общо 299 сделки за 369 643 лева. Активността при позицията обаче донесе понижение в пазарната капитализация на кредитната институция от 3.94%, което направи ТБ Централна кооперативна банка АД най-губещата банка за седмицата. При Първа инвестиционна банка АД,  Корпоративна търговска банка АД  и  ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД загубите на седмична база също бяха над 3%.


Сред губещите през седмицата се наредиха и някои от инфраструктурните компании. Книжата на Трейс груп холд АД са надолу с 2.19%, а тези на Холдинг пътища АД се понижиха с 1.75%. Негативните настроения на пазара обаче не доведоха до понижение в пазарната оценка на Мостстрой АД, чиито книжа напреднаха с 1.11%.


С голяма загуба за седмицата завършиха книжата на Петрол АД. На седмична база спадът при тях е 10.19%. През седмицата стана ясно, че ТБ Корпоративна търговска банка АД е придобила 7.32% от капитала на дистрибутора на горива. Продавач на пакета е Петрол Холдинг, чието участие след сделката вече е 46.37%. Припомняме, че сделката по прехвърлянето на 8 млн. акции бе извършена на 19 ноември на цена от 1 лев за ценна книга.


На противоположния полюс завършиха книжата на Булгартабак холдинг АД  и Девин АД. Книжата на тютюневия холдинг повишиха пазарната си оценка с 11.90% до 23.50 лева за лот. Тези на производителя на вода пък поскъпнаха с 8.39% до 3.36 лева за ценна книга. Припомняме, че в края на миналата седмица На 19 ноември Адвент Уотър съобщи, че е купил 79% от капитала на Девин  при единична цена на акция от 3.061 лв.


Важно корпоративно събитие през седмицата беше първото IPO за годината. Според информация от водещия  мениджър  публичното предлагане е минало успешно при записани общо 5.19 млн. акции, представляващи 12.86% от капитала на дружеството. Постигнатата цена при букбилдинга е минималната от индикативния ценови диапазон или 1.67 лева за дял. Припомняме, че ценовият диапазон беше 1.67 - 2.28 лв. за лот. От официалната информация става ясно, че за предложените 6.054 млн. акции на БГ Агро АД са подадени поръчки за покупка за над 7 млн. акции, от които 81.2% - от институционални инвеститори. Тъй като част от поръчките са били под долната граница на индикативния ценови диапазон те не са се класирали. Акциите на дружеството ще започнат да се търгуват на БФБ на 2 декември под борсов код АО0.


Развитите международни пазари се движеха през седмицата също под натиска на мечките. Като причина за негативните настроения беше новината, че Дубай иска отсрочка за плащания по дълговете си. Въпреки много кратката седмица за американските пазари на седмична база DOW JONES INDUS. AVG се понижи минимално с 0.08% до 10 309,90 пункта. Широкият S&P 500 INDEX записа спад от 0.38% до 1 087.27 пункта, а технологичният NASDAQ COMPOSITE INDEX изгуби 0.35% до 2 138.44 пункта.


Големият печеливш за поредна седмица се оказа златото, чийто цени завършиха в петък на $ 1 177.05 за тройунция, или това е ръст от 2.31% на седмична база. През седмицата ценният метал достигна и нов исторически рекорд до 1 195,13 долара за тройунция, след като курсът на щатския долар спрямо еврото се понижи до най-ниското си ниво за последните 15 месеца.
      
          

Най-интересното от изминалата седмица :

     
Според данни на статистиката през трето тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 783 жилищни сгради с 5 209 жилища в тях, на 84 административни сгради/офиси с 54 588 кв.м РЗП и на 1 289 други сгради с 617 892 кв.м РЗП. В сравнение с третото тримесечие на 2008 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 35% по - малко, а жилищата в тях - с 60.5%. Административните сгради намаляват с 33.3%, а другите видове сгради - с 11.5%. При всички видове сгради е регистриран спад и на РЗП, съответно при жилищните - с 59.0%, при административните - с 59.9%, а при другите сгради - с 45.7%.
      

Според данни на Централната банка кредитирането отново е забавило ръста си на месечна база. Към края на октомври общият обем на отпуснатите от банките заеми за бизнеса и физическите лица се увеличава с близо 145 млн. лв. спрямо септември, или 0.29% на месечна и с 3,91% на годишна база през октомври 2009 г. Месец по-рано пазарът отбеляза известно раздвижване, след като отчете покачване с 1.7%. По-детайлен преглед на данните на БНБ показва, че ръстът на кредитния портфейл на банковата система отново се дължи на обратно изкупени кредити, а не на новоотпуснати кредити. Според БНБ месечният темп на прираст на лошите и преструктурирани заеми в системата се забавя спрямо темпото през септември.  Общо лошите и преструктурирани кредити достигат 3,48 млрд. лв. към 31 октомври 2009 г., като се увеличават с 11,93% за месец и с 225% за година. За сравнение - през септември отчетеният ръст в обема им беше 13.2 на сто, а през август - 10.6%.

През седмицата стана ясно, че страната ни ще получи  81 милиона евро за развитие на общинската инфраструктура в областта на водоснабдяването от Световната банка.

Тони Либек, регионален представител на Международния валутен фонд за Румъния и България заяви през седмицата, че фондът може да преразгледа прогнозата за икономическия растеж на страната ни през декември. Припомняме, че настоящата прогноза на МВФ е за свиване на българската икономика с 6,5% за 2009, която беше ревизирана от 7 % през септември. Според Либек България има и потенциал за справяне с кризата, а успешното усвояване на европейските фондове ще намали ефектите от нея. Специалистът препоръча по време на Българския икономически форум  да се работи за подобряване не конкурентоспособността и бизнес климата и запазване на фискалната дисциплина, както и за стабилността на банковата система.
     

Корпоративни новини:

     
От ТБ Корпоративна търговска банка АД съобщиха през седмицата, че по силата на договор за репо-сделка с финансови инструменти купува с вальор 23.11.2009 г. 8 млн. акции от капитала на Петрол АД при цена от 1 лев за дял. При капитал от 109 249 612 лв. на Петрол АД, прехвърлените акции представляват 7.3% от капитала на компанията за дистрибуция на горива.


В края на работната седмица се проведе аукцион за неизползваните права от увеличението на капитала на Параходство Българско Речно Плаване АД. На аукциона бяха предложни 3,18 млн. права от общо издадените 28,96 млн. права или за  продажба чрез аукцион останаха 11% от всички права. Припомняме, че всяко право дава възможност за записването на 0,233 акции, а максималният размер на емисията е 6,75 млн. акции при емисионна цена от 2,4 лв./акция. Всички права бяха купени на аукциона при цена от 0.001 лева за право.
      

През изминалата седмица стана ясно, че националният авиопревозвач България ер АД е придобил 45% от българското звено за туристически резервации и електронни билети на системата "Амадеус". Според информация в търговския регистър авиокомпанията вече е собственик на 45% от "Амадеус България" срещу 1.5 млн. евро. Със сделката българската авиокомпания е влязла в джойт венчър с испанската Amadeus IT Group, която е едноличен собственик на едноименната система. "Амадеус" е една от най-употребяваните в глобален мащаб системи за резервации на самолетни билети, хотели, коли под наем и цялостни ИТ решения за авиационния бизнес. Компанията си партнира с над 200 авиокомпании в света и 100 хил. пътнически агенции, като има около 36% пазарен дял в резервациите на самолетни билети през агенции.
      

Монбат АД обяви през седмицата, че реализирал на индивидуална база през октомври на 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 14.838 млн. лв., което представлява намаление от 13.27% в сравнение с октомври на 2008 г.  През първите десет месеца на 2009 г. дружеството е реализирало на индивидуална база нетни приходи от продажби в размер на 95.295 млн. лв., което представлява намаление от 37.41% в сравнение със същия период на 2008 г. Обобщените данни за първите десет месеца на 2009 г. сочат, че Монбат АД е реализирал на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 15.278 млн. лв., което представлява намаление на печалбата от 41.63% в сравнение със същия период на 2008 г. От ръководството на компанията прогнозират за последното тримесечие приходи от продажби в размер на 45,15 млн. лв. и печалба преди облагане с данъци в размер на 6,55 млн. лв., а за цялата 2009 г. - приходи от продажби в размер на 125,6 млн. лв. и печалба преди облагане с данъци от 19,8 млн. лв.


Според публикувания през седмицата консолидиран отчет на Неохим АД загубата на дружеството се увеличава на консолидирана база. Компанията обявява  нетна консолидирана загуба в размер на 16.313 млн. лв. За сравнение Неохим АД е бил с консолидирана печалба от 54.967 млн. лв. година по-рано, а неконсолидираната загуба за деветте месеца на 2009 г. беше 8.632 млн. лв. Това означава, че при консолидацията загубата е нарастнала със 7.681 млн. лв. или 88.98%. В официалната информация виждаме, че нетните приходи от продажби към 30.09.2009 г. се понижават почти 4 пъти до 67.763 млн. лв. Към 30.09.2008 г. те са били в размер на 263.748 млн. лв. Консолидираните общи активи за деветмесечието също се понижават, но с 9.6% до 147.178 млн. лв. Спрямо публикувания отчет компанията се нарежда сред най-засегнатите публични компании на БФБ. Като причина за лошите финансови резултати е свиването на търсенето на изкуствени торове в страните  контрагенти на  дружеството, както и  газовата криза в началото на календарната година.


През седмицата Албена АД показа в консолидирания си отчет, че печалбата на дружеството към 30.09.2009 г. нараства със 80% до 39.987 млн. лв., като година по-рано е била 23.197 млн. лв. Преди месец в неконсолидирания си отчет едноименният курорт отчете нетна печалба от 33.405 млн. лв. или при консолидацията положителният финансов резултат е нараснал с 19%. Консолидираните нетни приходи от продажби, обаче се понижават в отчета с 23.556 млн. лв. до 86.570 млн. лв.


През седмицата стана ясно, че консолидираната нетна печалба на Доверие обединен холдинг АД за деветмесечието пада до 1.188 млн. лв., като година по-рано е била 7.680 млн. лв. или понижението за година е повечето от 6 пъти. Консолидираните нетни приходи от продажби на дружеството за първите девет месеца на годината намаляват, но не с толкова големи темпове, като към 30.09.2009 г. са в размер на 140.499 млн. лв. или надолу с 10% спрямо същия период на миналата година, когато са били 156.211 млн. лв.


Синергон холдинг АД също завършва със загуба деветмесечието. Според консолидирания отчет на компанията към края на септември отрицателният резултат надминава 2 млн. лв., само за сравнение предишната година холдингът е имал 22.7 млн. лв. печалба. Наполовина намаляват приходите от продажби, до 152.5 млн. лв. В обяснителните бележки към отчета се посочва, че намалението се дължи основно на спад в продажбите на строителни и отоплителни материали и мебели.


През седмицата комисията за защита на конкуренцията разреши на София Опъртюнити ООД  да придобие контрола върху Първа финансова брокерска къща ООД. ИП Първа финансова брокерска къща предлага финансови, инвестиционни услуги и консултации и извършва сделки с чуждестранна валута. Според статистиката общият обем на търговията с финансови инструменти на ПИБ АД и на ПФБК за 2008 г. е 8.95%, като при търговията с чуждестранна валута двете дружества имат общ пазарен дял от 0.5%.


През седмицата рейтинговата агенция Moody's намали рейтингите на ТБ Първа инвестиционна банка АД и ТБ Банка ДСК АД, като същевременно потвърди рейтингите на ТБ Райфайзенбанк АД (България) и МКБ Юнионбанк. Според официалната информация рейтингът за банкова финансова стабилност на ПИБ е намален от D на D-. Рейтингите за дългосрочните депозити в местна и чуждестранна валута също са коригирани в посока надолу – от Ba1 на Ba2. Перспективата и по трите е негативна. Според агенцията решението отразява преоценката на агенцията по отношение на уязвимостта на печалбите и капиталовите позиции на финансовите институции с оглед на увеличаването на кредитните загуби в резултат на задълбочаващата се рецесия в България. Малко по-късно в официално обръщение към БФБ ТБ Първа инвестиционна банка АД съобщи, че поради несъгласие с оценките от рейтинговата агенция преустановява рейтинговането си от Moody's.


Първото за годината IPO е успешно това съобщиха от компанията и водещия мениджър по емисията. БГ Агро АД определи цена от 1,67 лева за акция. Припомняме, че цената съвпaда с долната граница на индикативния ценови диапазон на IPO-то от 1,67- 2,28 лв. За предложените 6 053 616 акции на БГ Агро АД са били  подадени поръчки за покупка за над 7 млн. акции, от които 81,2% - от институционални инвеститори се  казва още в официалното съобщението. Продаващите акционери, съвместно с водещия мениджър, са взели решение да бъдат разпределени 5 189 967 броя акции, представляващи 12,86% от капитала на дружеството, при което „фрий-флоутът” ще бъде 16,23%. От официалната информация става ясно, че търговията с акциите на Дружеството на БФБ ще стартира на 2 декември 2009 г. в 9.30ч. с борсов код „АО0”, на която дата ще бъдат извършени сделките за прехвърляне на разпределените акции. Сама по себе  си  новината е много  добра за пазара, защото показва някакъв апетит от страна на  играчите към нови компании на пазара. Листването на нови дружества е единственият начин да се  подобри ликвидността на  родния капиталов пазар.


За пореден път с много  добри финансови резултати излезе Софарма АД. Компанията отчита консолидирана печалба в размер на 11,7 млн. лв. през третото тримесечие на 2009 г., спрямо печалба от 5,3 млн. лв. за същия период на миналата година, което представлява ръст от 118,5%. Общо за деветмесечието на 2009 г. печалбата е в размер на 32,1 млн. лв., при печалба от 16,9 млн. лв. за същия период на 2008 г., което е ръст от 90%. Консолидираните продажби на дружеството за третото тримесечие намаляват с 10,4% на годишна база до 112,8 млн. лв., но общо за деветмесечието консолидираните продажби са в размер на 350,6 млн. лв., което представлява ръст от 1,6% на годишна база. От мениджмънта на компанията по-рано през месеца обявиха, че очакват за цялата 2009 г. 8% ръст на приходите и удвояване на печалбата спрямо 2008 г.

Макроикономически новини :

        
Според данни на Националния статистически институт общият показател на бизнес климата се повишава с 0.4 пункта през ноември в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър бизнес климат в сектора на услугите и в промишлеността. През ноември съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 1 пункт спрямо равнището си през октомври. За последните четири месеца този показател се е придвижил в положителна посока с 3.7 пункта от най-ниската си точка, регистрирана след есента на миналата година, когато започна негативното развитие на стопанската конюнктура в отрасъла. Съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 2.9 пункта през ноември спрямо предходния месец.  Стопанската конюнктура в търговията на дребно през ноември се запазва както през предходния месец. В сравнение с октомври през ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 2.6 пункта.

Международни новини:

      
Според Националната асоциация на посредниците при продажби на недвижими имоти в САЩ продажбите са нараснали с 10.1% до 6.1 милиона през октомври, спрямо 5.54 милиона през септември. Препродажбите на жилища в САЩ далеч надминаха очакванията, нараствайки до най-високо си ниво от 2 и половина, като купувачите на жилища за пръв път бързаха да сключат сделките си преди да изтече крайният срок за данъчен кредит при тези покупки.
      
Ценовият индекс на жилищата Standard & Poors/Case-Shiller на 20 големи града в САЩ, публикуван в средата на изминалата седмица, нарастна с 0.3% до 144.96 пункта през септември. Спрямо година по-рано цените са надолу с 9.4%, което е най-слабото им понижение на годишна база от януари 2008 г. Въпреки нарастващата безработица зад океана увеличаващите се цени на жилищата са ключов елемент за изграждането отново на икономиката, тъй като те бяха в основата на ипотечната криза зад океана.
      
През седмицата стана ясно, че индексът на бизнес климата в Германия, изчисляван от изследователския институт Ifo в Мюнхен, се е повишил до 93,9 пункта през ноември спрямо 91,9 за октомври. Това е най-високата му стойност от август миналата година, когато финансовата криза се разрази с пълна сила. Това показва, че макар и бавно, немската икономика се възстановява от кризата. Според статистиката това е осмо поред повишение на бизнес климата в страната. Консенсусните очаквания на анализаторите бяха за повишение до 92.6 пункта. Индексът измерващ текущите условия според оценката на мениджърите се повишава до 89,1 пункта спрямо 87,4 пункта за октомври, а индексът, който следи очакванията за следващите шест месеца, нараства до 98,9 пункта спрямо 96,8 за октомври.
     
Националното статистическо бюро на Германия обяви в средата на седмицата окончателните си данни за растежа на най-голямата европейска икономика през третото тримесечие. Според официалната информация през месеците юли - септември брутният вътрешен продукт на Германия е нараснал с 0.7% в сравнение с предходното тримесечие, което съвпада с предварително обявените данни, и се е понижил с 4.7% в сравнение с юли - септември 2008 г.
     

Според официалните данни икономиката на Съединените щати през третото тримесечие на 2009 г. е отчела па-слаб ръст от първоначално обявените данни. Според данните на Министерството на търговия БВП на САЩ за периода се повишава с 2.8 на сто, а не както първоначално бе оповестено с 3.5%. Потребителските разходи, които формират повече от 2/3 от икономическата дейност в САЩ са нараснали за тримесечието с 2.9% спрямо първоначално обявените 3.4%. Въпреки понижението обаче стойността на показателя за третото тримесечие е най-бързия темп на икономически ръст от третото тримесечие на 2007 г.
     
Заявките на социални помощи в САЩ паднаха повече от очакванията през изминалата седмица до най-ниските си нива за тази година. Според официалната информация от Департаментът по труда в САЩ броят на хората, подали заявления за помощи при безработица е паднал с 35 000 до 466 000, данните бяха далеч по-добри от очакванията на икономистите за 500 000 човека. Броят на работниците, продължаващи да получават помощи, също падна рязко, понижавайки се със 190 000 до 5.42 млн., което е най-ниското им ниво от февруари тази година.