Дебютът на БГ Агро АД - първото успешно IPO за годината

Архив Варна

06-12-2009, 20:10

Автор:

ИП РЕАЛ ФИНАНС

Всичко от Автора

Първата седмица от последния месец на годината не ни донесе нещо ново на БФБ.  Ще я запомним само с дебюта на БГ Агро АД. Компанията излезе миналата седмица на пазара, продавайки почти 13% от акциите си на цена от 1,67 лв. за брой. Излизането на БГ Агро АД на борсата бе първото успешно IPO за 2009 г., и определено беше тест за родния капиталов пазар.

Встрани от това през цялата седмица оборотите бяха ниски и участниците на пазара отново предпочетоха да наблюдават от страни без да имат афинитет към риск и  сделки.
В резултат на вялата  търговия през седмицата индексите, измерващи движението на пазара, завършиха разнопосочно.  SOFIX добави на седмична база 0.54 % и завърши на 452.67 пункта. Другият печеливш бе индексът измерващ динамиката на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, който успя да добави 2.24% до 48.89 пункта и бе най-добре представящият се борсов измерител за седмицата. Основна движеща сила тук бяха книжата на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ и тези на Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ, напредвайки съответно с 15.56% до 0.52 и 9.10% до 0.911 лева за ценна книга.


Със седмични понижения завършиха двата широки индекса на БФБ. BG40 се понижи с 1.28%  до 120.98 пункта, а BGTR30 изгуби минималните 0.56% до 120.98 пункта.


Понижението при широкия BG40 се дължеше основно на книжата на Доверие Обединен Холдинг АД, Петрол АД, Оловно цинков комплекс АД, ТБ Корпоративна търговска банка АД, които се понижиха съответно с 4.93%, 3.97%, 3.53% и 1.75%.


Сред сините чипове най-добро представяне  имаха книжата на Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ и тези на Химимпорт АД, повишавайки се съответно с 9.10% до 0.911 лева за акция и 2.84% до 2.90 лева за ценна книга. С най-силно седмично понижение сред сините чипове  записаха книжата на  Оргахим АД, ТБ Корпоративна търговска банка АД и Индустриален Холдинг България АД, които изгубиха съответно 6.45% до 83.26 лева за акция, 4.28% до 56 лева за дял и 4% до 1.823 лева за ценна книга.


Най-ликвидни за поредна седмица бяха книжата на ТБ Централна кооперативна банка АД. С акции на кредитната институция се сключиха общо 330 сделки за близо половин милион лева. Активността по позицията обаче донесе понижение в пазарната капитализация на банката от 1.46%. Активно се търгуваха през седмицата и правата за варантите на Енемона АД, цената на които варираше в широки граници. Интересна новина поднесе и Комисията за финансов надзор, която одобри проспекта за увеличение на капитала на гръцката компания Енергони АД. След като и Общото събрание на дружеството гласува в полза на увеличението, се очаква Енергони АД да заеме първото място в класацията на публичните дружества с най-висок основен капитал в размер на  547 млн. лв.


На развитите международни пазари за поредна седмица  властваше позитивизмът. След като в края на предходната седмица финансовото министерство на Дубай поиска от кредиторите си разсрочване на текущите задължения в размер на 59 милиарда долара и тази новина подейства крайно негативно на големите капиталови пазари, в началото на тази седмица централната банка на Обединените арабски емирства заяви готовност да гарантира задълженията на дубайската държавна компания Dubai World. Тази новина успокои страстите и страховете на големите борси и те отново поеха нагоре. В края на работната седмица неочаквано добрите данни за безработицата в САЩ, която според властите е понижила ръста си през месец ноември до 10%, подкрепиха пазарите и индексите на Wall Street. На седмична база DOW JONES INDUS. AVG добави 0.77% до 10 388.90 пункта. Широкият S&P 500 INDEX записа повишение от 1.72% до 1 105.98 пункта, а високотехнологичният NASDAQ COMPOSITE INDEX се повиши за седмицата с 2.61% до 2 194.35 пункта.


Златото поевтиня чувствително в последния работен ден от седмицата. Ценният метал затвори в петък на нива от $ 1 160.10 за тройунция, или това е седмично понижение от 1.44%. През седмицата ценният метал достигна и нов исторически връх от 1 226 долара за тройунция. Според статистиката от началото на годината пък металът е поскъпнал с цели 40%. Основна причина за понижението при златото станаха данните за пазара на труда в САЩ. Те показаха изненадващ спад на безработицата до 10% през ноември и предизвикаха силно поскъпване на американския долар спрямо останалите основни валути. Буквално за минути доларът напредна спрямо еврото и го върна към съотношение от 1.4858 долара за единица от обединената валута.


Петролът също поевтиня в последната за седмицата търговска сесия отвъд Океана и завърши на нива от $ 75.47 за барел. На седмична база контрактите за доставка на лек американски петрол през януари поевтиняха минимално с 0.8%.


Най-интересното от изминалата седмица :


Добра новина за страната ни дойде през седмицата от рейтинговата агенция Стандарт енд пуърс (S&P). Агенцията за кредитен рейтинг, която е  една от най-големите, повиши перспективата пред рейтинга на България от негативна на стабилна. Промяната е в отговор на  водената от правителството фискална политика и очакванията за извършването на структурни реформи в социалното осигуряване. Оценката за страната остава BBB за дългосрочния дълг и A-3 за краткосрочните задължения на страната. Според официалния документ от агенцията икономическите рискове пред България остават и те са свързани с несигурните перспективи пред външното търсене, от което е зависима икономиката, и рязкото затягане на финансирането на търговските банки от страна майките им в чужбина, което рефлектира върху вътрешното търсене.  Новината за повишен кредитен рейтинг на страната ни идва само седмица след като МВФ каза, че ще ревизира нагоре прогнозата си за икономиката ни до края на годината.

В края на работната седмица стана ясно, че Европейската комисия е одобрила искането за финансова помощ за междусистемните газови връзки на България с Гърция в размер на 45 млн. евро и с Румъния - 9 млн. евро, както и за газопровода "Набуко" в размер на 200 млн. евро. Средствата се отпускат по програмата за подпомагане на икономическото възстановяване. Очаква се процедурата по окончателно приемане на решението за отпускане на средствата да приключи до края на годината, а последната дума ще има Съветът на енергийните министри на ЕС.

Корпоративни новини:


С много добри резултати за деветмесечието се отчете Енергоремонт холдинг АД. Според консолидирания отчет на Енергоремонт холдинг АД печалбата е в размер на 9,27 млн. лв. при печалба от 1,892 млн. лв. за същия период на 2008 г., което представлява ръст от близо 4,9 пъти. За деветмесечието консолидираните продажби на холдинга са в размер на 116,2 млн. лв., което е увеличение от 3,5 пъти на годишна база. През третото тримесечие на 2009 г. консолидираните продажби на дружеството се увеличават с 92,7% на годишна база до 33,5 млн. лв.

От Софарма АД съобщиха през седмицата, че отчитат 25% ръст на продажбите за ноември на годишна база благодарение на увеличение на износа. Продажбите за периода от началото на тази година са с 10% повече спрямо единадесетте месеца на 2008 г., в т.ч. с 8% за вътрешен пазар и с 11% за износ. За първите 11 месеца на годината Софарма е реализирала повече продажби отколкото за цялата минала година. През седмицата Софарма АД обяви, че е финализирала сделката по придобиването на 51% в латвийското дружество Бриз. Бриз присъства и като дистрибутор на лекарства на фармацевтичните пазари на Естония, Латвия, Литва и Беларус.


През седмицата стана ясно, че Параходство Българско Речно Плаване АД е подписало 6-годишен договор за обратен лизинг с Иморент България ЕООД за сумата от 1 666 667 евро. Предмет на договора са пуснатите на вода през 2009 година 2 броя речни баржи, строени в Корабно машиностроене АД, Варна - сухотоварни, закрити несамоходни секции тип Европа ІІ, всяка с товароподемност от 2000 тона.

Според консолидирания отчет за деветмесечието Трейс груп холд АД има 3,36 млн. лв. печалба, което е по-малко спрямо резултата само за третото тримесечие, защото през първото полугодие компанията отчете загуба. Спрямо деветмесечието на 2008 г. обаче дружеството отчита над 30 пъти ръст на печалбата, тъй като тогава тя е била едва 108 хил. лв. Само за третото  тримесечие на 2009г. печалбата отчита ръст от 57% до 5.7 млн.лв. Консолидираните продажби на пътностроителната фирма се увеличават с 39% на годишна база до 66,4 млн. лв. за третото тримесечие на 2009 г., а на годишна база ръстът е с 50,3% до 112,4 млн. лв. От началото на годината книжата на компанията са със загуба от 5.41%.


Химимпорт АД отчита за деветмесечието на 2009 г. консолидирана печалба от 99 млн. лв., което е ръст от 5,8% на годишна база. Само за третото тримесечие компанията отчита 11% ръст на годишна база на консолидираната печалба до 31,5 млн. лв. Консолидираните  приходи от продажби на компанията за периода достигнаха 4.7 млрд. лв., което е ръст от почти 60 % спрямо предходната година и представлява около 7.4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

През седмицата стана ясно, че новата публична компания БГ Агро АД ще задели 4-5 млн. лв. за изплащане на дивидент за тази година. Припомняме, че IPO-то /първичното публично предлагане/ на БГ Агро приключи успешно на 26 ноември. Цената на предлагане бе в размер на 1.67 лева за 1 акция. За предложените 6 053 616 акции на дружеството са били подадени поръчки за покупка за над 7 млн. акции, от които 81.2% - от институционални инвеститори. Продаващите акционери, съвместно с водещия мениджър, са взели решение да бъдат разпределени 5 189 967 броя акции, представляващи 12.86% от капитала на дружеството, при което free float ще бъде 16.23%.


Според данните на БНБ банковата система отчита 34,9 млн. лв. печалба за октомври 2009 г., което е спад със 70,2% на годишна база. За десетмесечието на 2009 г. банковата система отчита 656,5 млн. лв. печалба, което е спад с 46% на годишна база. Една от основните причини за стопяването на банковите печалби е продължаващото нарастване на разходите, които те правят за обезценки и провизии по лоши кредити. В края на първите десет месеца на 2009 г. обезценките в сектора са на обща стойност 852.9 млн. лв. От тях само през октомври са начислени 117.8 млн. лв. За сравнение - общият размер на обезценките за периода януари - октомври 2008 г. беше 237.8 млн. лв. В края на октомври активите на опериращите в България банки са 69.8 млрд. лв. На месечна база те намаляват с 0.2%, но в сравнение с година по-рано отбелязват ръст от 1.7%.

Пак през седмицата Централната банка обяви, че възнамерява да облекчи банковите регулации през 2010  година. Според управителя на БНБ Иван Искров се  обсъждат промени в регулациите за капиталовата адекватност и специфичните провизии за кредитен риск на банките, като идеята е чрез облекченията им да се даде възможност на финансовите институции да ползват в още по-голяма степен натрупаните до момента буфери.  Според прогнозата на БНБ секторът ще приключи 2009 г. с обща печалба от около 650-700 млн. лв., което е около половината от отчетеното през 2008 г. Очакванията за капиталовата адекватност на системата пък са тя да се понижи от сегашните си нива от 17.4% до 16.5% към края на годината.


Според публикувания през седмицата отчет ТБ Централна кооперативна банка АД отчита 10.5 млн. лв. печалба след данъци към края на септември. Ръстът й спрямо същия период на миналата година е с 1.22%. В края на третото тримесечие активите на банката възлизат на 1.85 млрд. лв., като се увеличават с 0.6% спрямо предходното тримесечие, спрямо края на 2008 г. ръстът е 8.69%. Припомняме, че в консолидация на банката влиза дъщерното й  дружество ЦКБ – Скопие.

Според консолидирания отчет към деветмесечието Еврохолд България АД отчита 31% ръст на консолидираните продажби до 308 млн. лв. С 29% нарастват приходите от продажби, като достигат 270 млн. лв. за деветмесечието на 2009 г. спрямо 209 млн. лв. за съответния период година по-рано.  Финансов резултат за деветмесечието е загуба в размер на 5 млн. лв. От тях 3,5 милиона лева е загуба за групата Еврохолд АД и 1,5 млн. лв. малцинственото участие. Консолидираната загуба е отчетена през първите шест месеца на годината, докато само за трето тримесечие на 2009 година консолидираният финансов резултат е печалба в размер на 0,4 милиона лева. Припомняме, че Еврохолд България АД продаде Авто Юнион Център за сумата от 7 млн. евро, която обаче ще бъде отчетена през четвърто тримесечие на тази година.


Макроикономически новини :


Според националната статистика цените на производител в България падат на годишна база с 9.4% през октомври. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през октомври 2009 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец. От началото на годината досега септември бе единственият месец, в който спадът в цените на едро беше по-малък от предходния месец, което означава, че проблемът със спада на цените остава. Цените на производител са важен индикатор за ценовата стабилност. В момента те отчитат спад на годишна база във всички страни от Европейския съюз според данни на Евростат.

В началото на последния месец за тази година БНБ определи ОЛП да  бъде 0.55%. Така лихвеният процент достига ново рекордно дъно. За ноември ОЛП бе 0.61%, а в началото на годината цели 5.17%.


Според данни на финансовото министерство изпреварващият темп на разходите през първите седем месеца на годината вече е овладян, като за месец октомври се отчита минимално превишение на приходите над разходите и за месец октомври се отчита минимален излишък в размер на 3,3 млн. лв. Пак според данни на Централната банка фискалният резерв към 31.10.2009 г. е в размер на 7,794 млрд. лева.

Според данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма през първите 10 месеца на годината спадът на броя на чуждестранните туристи в България е едва 0.2%, но приходите от тях за деветмесечието растат с 1.2% спрямо същия период на 2008 г. Според информация на закритата агенция по туризъм в България най-голям дял има морският туризъм с 54.3%. Веднага след него се нарежда ски туризмът с 16.2 на сто, а на трето място е културно-историческият туризъм с 11.1% от пазара.

Международни новини:


Според статистиката полската икономика, единствената в ЕС, която продължи да нараства по време на световната криза, отчете увеличение на брутния си вътрешен продукт БВП с 0.5% през третото тримесечие. БВП на страната се е увеличил през третото тримесечие с 0.5% спрямо предходните три месеца и с 1% в сравнение със същото тримесечие на миналата година, сочат данните, отчитащи сезонните промени. Без да бъдат отчитани сезонните фактори, БВП на Полша е нараснал с 1.7% през третото тримесечие в сравнение със същия период на 2008 г.

Според японското министерство на икономиката, търговията и промишленото производство на страната се е повишило през октомври с 0.5% спрямо предходния месец. Октомври е осмият пореден месец на нарастване на промишленото производство на втората икономика в света. Резултатите през предходните месеци са както следва: юли промишленото производство нарасна с 2.1%, август с 1.6% и отново с 2.1% през септември.

Според данни на Евростат без промяна остава равнището на безработица в 16-те страни от еврозоната, която през септември бе 9.8%, а година по-рано към същия период на годината нивото бе 7.3%. Според статистическата служба новите безработни са 134 хил. души в еврозоната, а общо за 27-те страни в ЕС новите безработни са 258 000 души. Така броят на хората без работа нараства до 22.510 млн. души /за 27-те страни/ и 15.567 млн. души / за ЕС-16/. Пак според данните на  статистиката с най-ниска безработица са Холандия с 3.7% и Австрия с 4.7%, а най-висок е процентът в Латвия -20.9% и Испания 19.3%.
През седмицата Евростат потвърди първоначалната си оценка, че икономиката на еврозоната е нараснала с 0.4% през тримесечието юли - септември спрямо предходните три месеца, а продажбите на дребно през октомври са останали непроменени на месечна основа. Икономиката на ЕС е нараснала с 0.3% - малко повече в сравнение с предишната оценка за растеж от 0.2%. Продажбите на дребно в ЕС са се увеличили с 0.3% на месечна основа през октомври. На годишна основа за третото тримесечие е отчетен спад на икономиката на еврозоната с 4.1%, а в ЕС - 4.3%.

Европейската централна банка остави през изминалата седмица непроменена водещата си лихва на рекордно ниското й равнище от 1%. Консенсусните очаквания на анализаторите бяха именно за задържане на основната лихва непроменена, така че  решението на централната банка не изненада пазарите.

Според доклада на американската консултантска компания ADP Employer Services работните места в частния сектор на американската икономика намаляват със 169 хил. през ноември. Според така изнесените  данни загубата на работни места през ноември е най-малката от юли 2008 г. до този момент.

През седмицата излезе и официалният доклад на американското правителство за състоянието на пазара на труда през ноември. Доклада за броя на заетите в неселскостопанския сектор отчете неочаквано малка загуба на работни места с едва 11 хил. през ноември при прогнозиран спад от 130 хил. Това доведе и до спад на безработицата в страната до 10,0% за същия месец, като консенсусните очаквания сочеха тя да остане без промяна на ниво от 10,2%. Разбивката сочи, че заетостта в сектора на услугите и в здравния сектор се увеличава през ноември, докато производственият, строителният и IT секторът продължават да закриват работни места, макар и с много по-слаби темпове.